Co-Mutiny

Een muiterij is een opstand van soldaten of van schepelingen, bijvoorbeeld bekend van de ‘Mutiny on the Bounty’. Een Community is een groep mensen met eenzelfde interesse.

Ontwikkeling op bijna alle vlakken gaat zo snel dat traditionele organisaties – vaak geënt op tayloriaans denken – problemen ondervinden om producten te bieden die aansluiten op de vragen van de omgeving. Om mee te kunnen komen en voorop te gaan lopen in die ontwikkelingen is het nodig die traditionele organisatie te doorbreken: disruptie. Tot zo ver geen nieuws.

Die term disruptie wordt de laatste tijd gebruikt voor nieuwe technologie kan gebruiken om een voortbrengingsketen te structureel veranderen. Het is niet alleen op technologie van toepassing maar op de hele manier waarop we zaken doen. Dat is wat ondernemers graag willen: een disruptie in een voortbrengingsketen, het liefst met een (tijdelijke) monopolistische situatie tot gevolg.

Maar is er in jouw keten niet zo’n disruptie mogelijk? Kan je jouw bedrijf zo positioneren dat je een structurele verandering tot stand brengt in jouw keten? En stel dat zo’n positie bestaat in die keten, welke is dat? Zo’n herpositionering is mogelijk ‘levensbedreigend’ voor je bedrijf. Rechtvaardigt die wens dat je die stap neemt? En wat is daarvoor nodig?

Daar is volgens mij een ‘bende’ autonome denkers en doeners voor nodig. Mensen die ieder in hun eigen omgeving de beste oplossing verzinnen voor de lokale problemen die ze tegenkomen en zonder tussenkomst van een manager. Het geheel (ik vermijd het woord som) van die lokale oplossingen op basis van autonoom handelen leidt tot een adaptief robuuste organisatie met alleen lokale en tijdelijke hiërarchie.

Stel je voor dat je medewerkers autonoom gaan doen wat ze zelf goeddunkt. Ga er van uit dat ze wel degelijk met het welvaren van de onderneming betrokken zijn, maar geen behoefte hebben aan een manager. Of omgekeerd: wat is de echte toegevoegde waarde van een manager, wat stort er in als je de lijn niet managet?

Stel je eens voor dat het netwerk zichzelf gaat managen en dat je je lijnmanagement taken ombouwt tot wat ze eigenlijk moeten zijn: oplossingen bereiken voor niet-structurele problemen op overkoepelend niveau. Zoals het vinden van die nieuwe disruptieve positie in de keten. En een nieuwe, en weer opnieuw..

En kun je dat bereiken via co-creatie in dagelijkse innovaties en zonder de spreekwoordelijke opstand. Maar daar is eerst een disruptie in je eigen organisatie voor nodig, en een nieuwe, en weer opnieuw… Vandaar Co-Mutiny: het netwerk stuurt zichzelf, jij stuurt de randvoorwaarden, de onderneming bloeit.