De betekenis van tijd

20150518_181652Hieronder is een link opgenomen naar een artikel in Business Insider. De boodschap is dat in verschillende culturen op een andere manier tegen tijd wordt aangekeken. Het begrip ervan varieert en het gebruik is ook anders. In het aandachtsgebied van complexiteitstheorie heeft het begrip tijd een ambigue rol. Veel klassieke natuurkundigen waren (zijn) ervan overtuigd dat tijd op zich niet relevant is: alle processen zijn omkeerbaar, we kennen alleen nog niet alle regels (natuurwetten). Er is ook een stroming die ervan uitgaan dat er wel intrinsiek onomkeerbare processen bestaan en dat tijd ook intrinsiek is in zulke processen. In termen van complexe systemen: systemen co-evolueren of co-adapteren ten opzichte van elkaar.

Dat gaat weliswaar met interacties gepaard, maar de vraag is of die noodzakelijk tijdsgebonden zijn: je kunt ook denken aan een soort ‘clicks’. Op een evolutionaire (denk aan geologische) tijdschaal is om een ontwikkeling te beschrijven tijd in feite nauwelijks relevant, vergeleken met onze gemiddelde leeftijd van 80 jaar. De portee van het artikel hieronder is anders, maar het is in deze context toch interessant om te lezen hoe ons vaste begrip van tijd anders wordt geïnterpreteerd in andere culturen. Dit is de link.

Gepubliceerd door

DP

Complexity Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *