Gedachtengang Samengevat

Turing machines zijn universele computers: ze kunnen alle goedbeschreven algoritmes in een gekozen domein uitrekenen.

Van systemen van elementaire (1-dimensionele) cellulaire automaten van (gedrags-) klasse IV is bewezen dat ze turing machines zijn.

Het is aannemelijk en logisch dat ook andere systemen die bestaan uit onderling en met andere systemen in hun omgeving interacterende deelsystemen (agent-based netwerk systemen) turing machines kunnen zijn. Dit is op dit moment niet bewijsbaar.

Het gedrag van systemen die turing machines zijn bevindt zich in een fase-overgang tussen ordelijk en chaotisch gedrag, zogenaamd complex gedrag.

Voor NK Boolean agent-based netwerksystemen is bewezen dat een selectieproces het gedrag van die systemen in het complexe gebied brengt en houdt. Daar is de totale fitness van het systeem het hoogst. Dit is op dit moment niet bewijsbaar voor alle dergelijke systemen.

Turing machines kunnen iedere fysieke vorm aannemen, zolang het fysieke voorkomen van de turing machine open is voor uitwisseling van informatie en materie met de omgeving en ver uit evenwicht is. Het gedrag van het systeem kan de kortste beschrijving zijn van het systeem zelf.

Het is logisch en aannemelijk maar niet bewijsbaar dat een bedrijf als entiteit een levend organisme is.

De evolutie van bedrijven is een integraal onderdeel van evolutionaire ontwikkeling en is een extensie van biologische evolutie die door het bestaan van mensen mogelijk is. Dit is niet bewijsbaar.

Technologische ontwikkeling is leidend voor de ontwikkeling van het economisch voortbrengingsproces en dus voor de evolutie van bedrijven. De relatieve fitness van een bedrijf op de langere termijn wordt bepaald door de mate waarin het in staat is om zich te onderscheiden van andere bedrijven.

Een agent leeft in samenhang met zijn omgeving. De omgeving bestaat uit een netwerk van andere agents waarmee hij interacteert en vaste aanwezige middelen. In het geval van een bedrijf zijn die agents andere bedrijven, de middelen zijn bijvoorbeeld grondstoffen en informatie. De interactie bestaan uit de transmissie van informatie en materie. De eenheid van culturele transmissie, concepten, zijn memes.

Een bedrijf co-evolueert als gevolg van die interacties met de andere entiteiten in dat netwerk in een proces van mutatie, en selectie op grond van hun fitness. De aard van het evolutieproces van bedrijven is, anders dan in het geval van biologische evolutie, cultureel en dus niet generatiegebonden en selectie is niet-natuurlijk.

Het gedrag van een complex systeem zoals een bedrijf wordt bepaald door de positie van het systeem in zijn parameterruimte. Het kan worden gestuurd door aanpassingen aan de parameters van het systeem.

Gepubliceerd door

DP

Complexity Scientist