DP Bruin PhD

Mijn loopbaan is in de tijd opgebouwd uit management consulting, ondernemerschap, wetenschap en opnieuw ondernemerschap. Maar de motivatie om deze verschillende activiteiten te doen was en is onveranderd. Dit is de rode draad:

Nieuwsgierig en ondernemend hou ik van het co-maken en uitvoeren van bedrijfsstrategie. Ik ben op mijn best met business logic en corporate rationale, liefst over culturen en organisaties heen en allerliefst duurzaam.

Curious and entrepreneurial I like to co-make and execute doable strategies with exciting enterprises. I excel helping generate business logic / corporate rationale, especially across cultures and -organizations, and supremely when sustainable.

Vanuit DPB Traction Services doe ik management consultancy gericht op strategie en business en organisation development, en toezicht. Daarnaast ontwikkel ik als partner in Nimbler Medical een medische toepassing.

In blijf onderzoek doen naar strategie van complexe systemen. Vind mijn profiel en CV via Linkedin.