Economische Theorie

Hieronder staat een aantal links naar Wikipedia lemma’s over bestaande economische theorieën. De Neo-Klassieke Theorie is de leidende theorie, veel gebruikt en met beruchte tekortkomingen. Voorspellen is zo goed als onmogelijk op basis van deze theorie.

De Institutionele Theorie en Nieuwe Institutionele Theorie bevatten aanpassingen aan de NK theorie om onder andere de beperkte rationaliteit van agenten, het bestaan van transactiekosten en het bestaan van organisaties als verbeteringen in te voeren. Ook met deze aanpassingen is het voorspellen van economische fenomenen niet mogelijk.

De Ecologische Economie stelt zich tot doel om een economisch model te ontwikkelen waarin de natuur een vanzelfsprekende plaats heeft. Hoewel het broodnodig is dat de natuurlijke bronnen die we hebben een autonome plaats te geven in een economisch model, lijkt me dit ook een aanpassing aan het NK model met beperkingen.

en de Evolutionaire Economie stelt zich tot doel om een  economie te zien als een evolutionair fenomeen. Citaat uit dat laatste lemma (en een groot deel daaruit): ‘benadrukt complexe interacties, competitie, groei en beperkte middelen.(…) streeft een .. manier van onderzoek na, die noch de karakteristieken van de objecten noch die van de beslisser vastlegt.’

Op grond hiervan lijkt deze theorie nog niet ver ontwikkeld te zijn.

Gepubliceerd door

DP

Complexity Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *