Een Rad van Zelfbehoud

Roxane van Iperen schrijft in Eigen Welvaart Eerst dat ‘..omdat binnen die klasse een rad van zelfbehoud draait..’ (p59). De auteur doelt op een geheel van ideeën die leven onder de leden van de socio-economische middenklasse, oftewel de wellness klasse.

De leden daarvan zijn bang om te vallen, omdat wat rechten leken in een liberaal sociaal-politiek klimaat minder vanzelfsprekend bleken en dus minder bescherming boden. Tegelijk willen ze in de klasse verder omhoog en voorbij de top, zoals hun ouders die van hen voorbij streefden en zij hun ouders.

Maar hoewel hun kinderen het recht toekwam om het ook weer beter te hebben dan zij, zoals zij het na de tweede wereldoorlog beter kregen dan hun ouders, is dat niet langer automatisch. De welvaart van de leden van deze klasse wordt aan alle kanten bedreigd door flexibilisering van arbeidscontracten, migratie, emancipatie van allerlei populaties, voortdurende sociale individualisering, globalisering van maakindustrieën en zo voort.

De klasse is aan zichzelf overgeleverd en de leden voelen dat ook en ze treden ertegen op. Dat vertaalt zich in pogingen van de leden om de klassen te beschermen tegen invloeden van buiten. De overheersende mindset is conservatief, omdat een ieder terug verlangt naar de tijd dat die klasse minder onzekerheden kende. De teneur is dat men het gevoel heeft uitgerookt te worden en erin gevangen te zitten.

Dit leidt tot een complex van overtuigingen, die dat moeten verklaren en verweer moet bieden tegen die beklemming, wat Van Iperen ‘een rad van zelfbehoud’ noemt. Deze term resoneert bij mij, vanwege het gevoel van geslotenheid en de zelfverwijzing die eruit spreken. Nu trekken alle leden die zich tekort gedaan voelen ten strijde met alle middelen die ze hebben, strijdig met hun burgerzin of niet. Dat leidt tot soms extreme ideeën en gedrag, wat ze an sich niet nastreven, maar in het kader van die ervaren bedreiging gerechtvaardigd vinden.

Ik ben ervan overtuigd dat zo’n rad ook in allerlei instituten, inclusief religies en politieke partijen en waaronder bedrijven, bestaat. Allerlei betrokkenen vinden zich in een bedrijf door hun waaier aan deels tegenstrijdige belangen. Ook hier is sprake van een gezamenlijk belang dat is terug te voeren op welvaart (utiliteit in bredere zin). De klanten van het bedrijf, de medewerkers, investeerders en de overheid vinden elkaar op dat rad terwijl een ieder de eigen ideeën nastreeft terwijl ze utiliteit zoeken.

Een bedrijf dat stabiel blijft terwijl het simultaan al die uiteenlopende belangen dient wordt zo’n rad: nu een ding op zich. Ik beschouw een bedrijf als ‘self-referencing system’ (zelf-refererend in het Nederlands, mwa). Haar belangrijkste doel is om zichzelf in stand te houden terwijl ze de belangen van de leden van de populatie dient. De populatie beschouwt het bedrijf vooral als instrument voor die eigen belangen.

Daarin is dus een verschil met die sociale klasse, want haar leden blijven zich vooral als individu opstellen (teweer stellen) zonder dat de klasse een eigen identiteit krijgt. Misschien nog in wel in de zin van een groep mensen in een vergelijkbare economisch-sociale positie en profiel, maar niet in de zin dat het zelf als zodanig interacties aangaat om die eigen identiteit te handhaven.

Een bedrijf heeft wel een eigen identiteit, denk maar aan haar ‘brand’. Om die identiteit scharniert aan de ene kant hoe haar leden ermee interacteren, en aan de andere kant waar het bedrijf zichzelf op inricht om zichzelf in stand te houden. Maar vooral is dat een rad waar een ieder elkaar en zichzelf in de gaten houdt en dat als einddoel toenemende welvaart van de leden heeft.

About testing

Take the hypothesis that today’s weather is the same as tomorrow’s. It is a rule for generating a prediction or an explanation, in this case, a weather phenomenon. The rule works in a mechanical way: it may have stochastic terms, but its execution is unchanging. If todays weather is sunny and dry, this hypothesis predicts that the weather tomorrow is sunny and dry also. In addition it explains that todays weather is rainy and windy, because this is the same as it was yesterday. Predicting and explaining is treated as the same thing, using different data, namely to generate a relation between stages of a phenomenon or between phenomena.

Such a rule reduces the expressed behavior generated by real processes: making use of it we no longer have to wait until tomorrow to know what the weather will be like. We have designed this hypothesis as a shortcut to the behavior of the weather system between days. This is of course advantageous for many including farmers and sunbathers.

If it repeatedly verifies in a test against reality then the hypothesis may be elevated to become a theory, and if it is false at least once it is a falsified theory. In the first case sunbathers and farmers may rely on it for organising their lives, in the last one they have to look for another. Even having generated correct predictions in many tests the hypothesis may turn out to have been false all along and be amended or scrapped. It may be superseded by another theory which generates predictions that are better in some way, or become part of an overarching theory.

A theory that has frequently predicted correctly can strictly speaking not be said to be true or false, because the event that falsifies it may not have presented itself just yet. The explanations or predictions generated by the hypothesis, however, are true or false. The outcomes that the hypothesis generates compare to a sufficient and pre-agreed extent to the behavior of the phenomenon it seeks to predict on previously agreed aspects.

The hypothesis is explicit, because it is not made of the same stuff that the phenomenon that it seeks to predict is made of. The Navier-Stokes theory for example contains equations not water. An hypothesis to generate predictions of the weather is not made of (the constituent components of) weather but words. Those are intended to identify relations between the behavioral patterns of the phenomenon that render it sufficiently recognizable for the human observer to enable comparison with the outcome generated by the hypothesis. Even if represented in a binary system or a software code the objective is to establish a connection between the phenomenon to be predicted and the observer.

This makes at least manifest that words may not be fit to represent the phenomenon and that the hypothesis is man-made and depends on human observation and cognition for assessment of its veritability. An example of the first is that nature does not restrict the number of decimals as it generates behavior of a given natural process, whereas a practical computer may truncate a number simply because the hardware does not accommodate 3 million decimals. Chaos theory teaches that different approaches to computation of the hypothesis and the subject is problematic. Moreover, chaotic effects can take place even in simple deterministic systems – observed and observing. Secondly, the make up of the hypothesis reflects the cognitive domain of the designer of the hypothesis. But that depends on his life experience and world view, not the topic. The designer runs the risk that his world view is tested and not weather phenomena, say. In case the testing involves answering by people then the interpretation of the questions by the interviewee depends on their worldview and thereby not necessarily represent reality. The testing of the hypothesis may result in testing their particular worldviews or the common opinion.

My research topic is the firm. In a previous post I summarised my hypothesis about the nature of the firm as: ‘.. the topic of my thesis is the firm as an emergent phenomenon. I see the firm as an evolutionary developing self-referencing cultural system. It is constituted of a bunch of ideas in the sense of answers that guide people’s thoughts and their behavior. I hypothesise that those ideas constituting it are widespread and do not mention the firm‘. These statements are founded on ontological, epistemological and phenomenological assumptions. Testing it requires a methodology that takes these into account, if not addressing them directly.

Suppose I wish to test this hypothesis in order to progress it to a theory. In my thesis I demonstrate that the hypothesis is internally consistent. This means that the constituent statements are not incoherent according to the definition of Thagard, although they lack the bonus points of evidence. This is provided if it explains a idea range of behavior of the topic than other theories (widening). If the statements of which the hypothesis is made up are explained by other theories or by evidence (deepening).

The hypothesis as such must predict or explain something (in this case the behavior of the firm), as well as but preferably better than others. Evidence that corroborates underlying assumptions make it more coherent as a theory. Going by the above categories of knowledge, first evidence would be welcome for the ontological assumption that the firm is a pattern emerging from a cognitive causal process.

Next the epistemological capability of the hypothesis to ’take the meme’s eye view’ must be tested. The firm is presented as a cognitive entity. This means that it is capable of making its own observations, or in other words to attribute a particular meaning to what it observes independent of the members of its population, people. How does a firm take decisions that the population would not take, albeit that they are taken through people? What interactions does it engage in that individual people would not?

Last, the assumption that a firm is a phenomenon is supported by evidence that the firm is knowable to a human observer because it behaves in a certain way. How can evidence be generated that corroborates that? What kind of observed behavior is specific for a firm and how can it be measured in reality, and what kind of observable behavior does the model predict? The pivot in this question is the nature of the observation and what that means to people.

One source of evidence are past data generated by the business processes of firms on record with them or in public institutions such as the Companies House. Another source is provided by the population of the firm: the people interacting with it, or in fact the ideas they hold in regards to the firm and how it develops. More specific this concerns the way that ideas are selected to become a part of the body of ideas that guides them and thereby generate the firm’s behavior. How is it that particular idea are selected into the memeplex and people feel compelled to adhere to them and others are not and they are eschewed?

The methodology specifies how the hypothesis is verified: what is tested and in what way. It specifies which business data is compared to what input to the hypothesis, to what extent it is quantifiable and where it is limited to qualitative data. The sources of (business) data are identified and selected, and how they are collected and curated for the task in hand. This includes data drawn from databases concerning past decisions and data yielded from interviews. It organises the activities of the testing, starting from collection and treatment of data up until the comparing of the outcomes with the predictions generated with the hypothesis, their interpretation, and an assessment of the viability of the hypothesis and its constituent parts. Standards are set for the categorisation of the generated data as verifying or falsifying (and probably in between). It indicates how the hypothesis is tested and not the world-view of the designer of the hypothesis or the interviewees, or the designers of the structures of the selected data.

The outcome of this procedure answers the question how we can come to be sure of the viability of the hypothesis, or in other words: does it hold water? It might, or it might not, but most likely the outcome is unclear in some respect and additional research is required. I believe that a major task in this project would be for the participants to keep seeing beyond the preconceptions of the current version of liberal capitalism that seems to occupy the minds of many.

Against Identity

Deleuze, G. . Difference and Repetition (transl. Patton, P.) . Columbia University Press . 1994 (1968) . ISBN 978-0-231-08159-7

Introduction

A general idea is a particular idea in itself, given that each can be replaced with one that resembles it – in relation to a given word. When exchange is the criterion for generality then theft and gift are the criteria for repetition. DPB Note that generality and repetition are opposed. Repetition interiorizes and reverses itself: the event of the fall of the Bastille repeats n Federation days. Generality opposes this as the universality of the singular. Generality belongs to the order of laws, law determining the resemblance of its subjects. Law shows how repetition remains impossible for its subjects, the particulars. A law compels its subjects to illustrate it. A perseveration (volharding DPB) is not a repetition. A constant in a law is a variable in a more general law. Repetition is against the law, as per the similar form and equivalent content of it. ‘If repetition exists it expresses at once a singularity opposed to the general, a universality opposed to the particular, a distinctive opposed to the ordinary, an instanteneity opposed to variation and an eternity opposed to permanence’ {pp. 2-3}. Repetition occurs only in the passage from order of generality to another as if underneath or between two generalities. DPB: Wolframian ‘interesting behavior’. Repetition is the thought of the future: eternity belonging to one time, the infinite belonging to an instant. ‘They (Kierkegaard and Nietzsche) want to put metaphysics in motion, in action. They want to make it act, and make it carry out immediate acts’ {p 8}. A new representation is not enough, because that is already mediation. ‘Rather, it is a question of producing within the work a movement capable of affecting the mind outside of all representation; it is a question of making movement itself a work, without interposition; of substituting direct signs for mediate representations; of inventing vibrations, rotations, whirlings, gravitations, dances or leaps which directly touch the mind’ {p 8}. DPB I like to think that this is the description of computation I like, and the promse I made to model the firm explicitly and not some representative form of it: not the representation of the thing but the thing itself.

Infinite comprehension makes possible remembering and recognition. The relation of the concept to its object is called representation, under these two aspects of memory and self-consciousness. ‘According to the principle of sufficient reason there is always one concept per particular thing. According to the reciprocal principle of the identity of indiscernibles, there is one and only one thing per concept’ {p 12}. DPB: the first one means that each thing can belong to one concept alone, lest it is not that thing. The second one means that if two things are between them indiscernible then they must logically belong to the same concept. Three ways are discussed by which concepts can become blocked, namely they can remain in play unchanged. Firstly, in regard the blocking of a concept, there is logical blockage, predicates determine the blockage of a concept. DPB: this means that conditions regulate access of a thing to a concept. It must remain fixed in the concept but transposed in the thing (a person is a different animal than a horse): ‘This is why the comprehension of the concept is infinite; having become other in the thing, the predicate is like the object of another predicate in the concept’ {p 12}. DPB: this reminds me of the existence of connotations: the idea can be anything, but they are particulars belonging to a generality. In its real use the comprehension extends to infinity but in its logical use there is an artificial blockage. Because of this difference (reaching infinity) of the concept, no individual (fully) corresponds. And thus it allows the greatest possible space for resemblances to be captured. A second kind of the blockage of a concept is a natural blockage of the concept: when a concept with finite comprehension is put in a particular space and time forcibly. The difference between the comprehension imposed on it and the weak demanded comprehension is infinite. This saldo is a ‘discrete extension’: belonging to an identical concept and the same singularity in existence (twins). The difference of this natural blockage with a logical blockage is that this is a true repetition instead of a resemblance in thought. Generality designates logical power to concepts and repetition which testifies to their powerlessness and real limits’ {cf. P 13}. ‘Repetition is the pure fact of a concept with finite comprehension being forced to pass as such into existence .. ‘ {p 13 emphasis DPB}. The comprehension of a concept cannot be infinite because it is defined by a finite number of words. Repetition appears as difference without a concept (see above: transfer from one concept to the next). A third kind of blockage of a concept concerns freedom: the less one remembers and the less one is conscious of remembering one’s past, the more one repeats it. And so the credo is to work and remember through the memory in order not to repeat it {cf p 15}. ‘Self-consciousness in recognition appears as the faculty of the future or the function of the future, the function of the new’ {p 15}. DPB this is illustrated by the Bastille and the entailing annual celebrations. GD: there is a reverse relation between repetition and remembering (being aware, being conscious, comprehending) because it takes place for a lack of memory and when memory is there, one can be conscious of the repetition, it is recognized and the repetition can be stopped. Until that point all the milieu and the system is set to repeat. It is not a representation but an inherent enactment of what is required without the knowledge of the repetition. When recognition takes place then representation and repetition face each other and merge, but they remain at different levels (what is and what is represented as a reflection). In sum the three kinds of natural blockage are the discrete (nominal concepts of logic and representation and thus delineated), the alienated (concepts of nature because concepts of nature are naturally devoid of memory, alienated and outside of themselves??) and the repressed (concepts of freedom, psychoanalytic limitations through repression). ‘Repetition thus appears as a difference, but a difference absolutely without concept; in this sense, an indifferent difference’ {p 15 emphasis DPB}. DPB this means different but not comparable, because it is a difference such that there is no concept (yet) to compare to what is perceived . The comparison can yet be made when there is a concept. In that case there is recognition and (if there is a memory &c.) it can turn out to have been a repetition. Psychologically death can be the source of repetition. ‘The disguise and the variations, the masks and the costumes, do not come ‘over and above’: they are, on the contrary, the internal genetic elements of repetition itself, its integral and constituent parts’ {p 17}. DPB how must this be understood? Apparently the change comes in a disguise: they appear to be a kind of a symptom of the former system behavior, but they are in fact the symptom of its repetition, and therefore intrinsically different. While they appear to be the same (prior and post the repetition taking place), they are in fact disguised and intrinsically different. Now the variations are the tools of the repetition to disguise itself. And because they are not properties known they are a disguise of the old thing up to the point that the new situation is recognized. ‘Repetition is truly that which disguises itself in constituting itself, that which constitutes itself only by disguising itself’ {p 17} DPB this is the same in other words. But with an emphasis on the disguise being a tool for the introduction (induction) of the repetition. Apparently the mind ‘wants’ to be be ‘fooled’ by the appearances of the system. But the repetition cannot be derived directly from the disguise. Its source is disguising and disguised. ‘In short, repetition is in its essence symbolic; symbols or simulacra are the letter of repetition itself. Difference is included in repetition by way of disguise and by the order of the symbol’ {p17}. DPB therefore variation is not from without but intrinsic to repetition. It is not a deviation from the representation to be corrected but an intrinsic element of repetition. This reminds me of the relation between the rules of the system on a micro-scale and the behavior of that system on a macro-scale and the impossibility to translate the one into the other. ‘The variations express, rather, the differential mechanisms which belong to the essence and origin of that which is repeated’ {p 17}. The repetition is the mask. Because the repeated is different in kind from the represented, the repeated cannot be represented. The idea of a death instinct must be seen in the light of three paradoxical and complementary requirements: 1) given repetition an original and positive principle 2) given repetition an autonomous disguising power 3) an immanent meaning related to terror as well as movement of selection and freedom.

Our problem concerns the essence of repetition. It is a question of knowing why repetition cannot be explained by the form of identity in concepts or representations; in what sense it demands a superior ‘positive’ principle’ {p 19 emphasis DPB}. It is not about the making of a series of exact copies time and again, but the artist will inject disequilibrium, an instability: an element of one instance is combined with another element of a following one: ‘ .. a dissymmetry or gap, which disappears only in the overall effect’ {p 19}. DPB this is the relation between the idea and the meme. Every idea is a bit different but in the overall picture they are sufficiently the same to be considered one and every instance a variation of them (in object essentialism). But the real issue is how the cause can have less symmetry than the effect. Else causality would be a simple conjecture always. A signal is a system with orders of disparate size. A sign is what happens in the system, an effect with two aspects: 1) in one it expresses productive dissymmetry 2) in the other it cancels it?? ‘The sign is not entirely of the order of the symbol; nevertheless, it makes way for it by implying an internal difference (while leaving the conditions of its reproduction still external)’ {p 20}. DPB This reminds me of Luhmannian double contingency, and also of the ‘versions’ of some thing that become something, which are parents nor children, and then at some point become a parent. Also, this points at a positive causality where differences and variation are immanent: the effect can be more symmetrical than the cause. DPB This means an increase of order from one ‘generation’ to the next. In a dynamic order there is no representative concept, nor any figure represented in a pre-existing space. ‘There is an Idea and a pure dynamism which creates a corresponding space’ {p 20 emphasis DPB}. DPB This is the essence of computation as I see it – and I believe also Wolfram suspects it, and Dennett glimpses it. Not the computation as in a representation of the moves of the behavior of a system, but what actually takes place to get a system from a state to the next. The behavior that results from it is called the space which the systems assumes. ‘The network is like a fabric stretched upon a framework, ‘but the outline, the principal rhythm of that framework, is almost always a theme independent of the network’ {p 21}. DPB Laying the groundwork of scales. The rhythm is different while the other is founded on the one. GD Cadence-repetition is a regular division of time, but a period exists only insofar as it is determined by a tonic accent, commanded by intensities. DPB Does this mean counting events? And what does the second part mean? But cadence is the envelope and the relation between rhythms and therefore we should distinguish the two: the first one the appearance of the first one. Is it the identity of the nominal concept which explains the repetition of a word? Consider this illustration: ‘Take the example of rhyme: it is indeed verbal repetition, but repetition which includes the difference between two words and inscribes that difference at the heart of a poetic Idea, in a space which it determines’ {p 21 emphasis DPB}. DPB I like the illustration of the Idea here: this is indeed what the meme is to the idea: what the rhyming words have not in common but over and above the total of their individual meanings. What is more they together determine the space which they occupy – nothing else does this. The repetition of a word is treated as ‘generalized rhyme’, not as ‘restricted repetition’ {p 21}. ‘This generalisation can proceed in two ways: either a word taken in two senses ensures a resemblance or a paradoxical identity between the two senses; or a word taken in one sense exercises an attractive force on its neighbours, communicating an extraordinary gravity to them until one of the neighbouring words takes up the baton and becomes in turn a centre of repetition’ {p 22}. DPB I guess I am over eager but this phrase seems to point at connotations: the sense one word takes because the other word is in its vicinity. Reproduction of the Same is not a motor for bodily movements DPB I assume 1) the Same is an instance of (a quality of, a property of?) the resemblance (GD it is a representation!), and 2) that repetition in the biological sphere refers to adaptation and accommodation. Imitation involves a difference between inside and outside. Learning does not occur in the relation between representation and action, but in the relation between sign and response. DPB a representation of what some thing is and the action and the response resulting from the sign. Maybe this means that the system does what it can only do and it is not the representation that is relevant for the behavior of the system. A sign involves heterogeneity in three ways: 1) in the object which bears or emits it representing two different realities 2) in themselves because it envelops another object within the limits of the one bearing it, ‘..and incarnates a natural or spiritual power (an Idea)’ and 3) in the response they elicit because the movement of the response does not ‘resemble’ that of the sign. DPB what does this mean? Maybe this points to the concept that systems can only instigate action internally. ‘When a body combines some of its own distinctive points with those of a wave, it espouses the principle of a repetition which is no longer that of the Same, but involves the Other – involves difference through the repetitive space thereby constituted’ {p 23}. DPB I believe this describes a Monad in a Nomad reality. ‘Signs are the true elements of theatre. They testify to the spiritual and natural powers which act beneath the words, gestures, characters and objects represented. They signify repetition as real movement, in opposition to representation which is a false movement of the abstract’ {p 23}. DPB Signs signify repetition. An Idea incarnates a natural power. What is the relation between an Idea and a Sign? A meme is a sign or a representation? An Idea is all that a sign could potentially Importantly ideas belong to operations of systems and I am using ideas as literal ideas in people’s minds. But they are the drivers of the ideas in people’s minds and I need to explain this different application, because it is bound to confuse the reader. GD What is the Self of repetition? Repetition is difference without a concept in two forms: 1) the difference is external to the concept and it is a difference between objects represented by the same concept 2) the difference is internal to the Idea and it ‘.. unfolds as pure movement, creative of a dynamic space and time which correspond to the Idea. The first repetition is repetition of the Same, explained by the identity of the concept or representation; the second includes difference, and includes itself in the alterity of the Idea, in the heterogeneity of an ‘a-presentation’’ {p 24}. DPB this seems to point at the establishing of repetition from the interaction between the interior and the exterior. ‘One is revolving the other evolving. One involves equality, commensurability, and symmetry; the other is grounded in inequality, incommensurability and dissymmetry. .. The two repetitions are not independent. One is the singular subject, the interiority and the heart of the other, the depths of the other. The other is only the external envelope, the abstract effect. The repetition of dissymmetry is hidden within symmetrical ensembles or effects; a repetition of distinctive points underneath that of ordinary points; and everywhere the Other in the repetition of the Same. This is the secret, the most profound repetition: it alone provides the principle of the other one, the reason for the blockage of concepts ’ {p 24}. DPB I have made a big point in pointing out that there is a difference between the operations of the system and what it expresses. In addition, to complicate things further, it is the people which belong to the system that do the expressing. And so the operations of the system work independently from the behavior that this (social) system exhibits.

GD A distinction was made between generality and repetition, and a distinction was made between repetition external to the concept and repetition internal to the Idea. The relation between these is that the consequences of the first are unfolded in the second. Because if repetition is devoid of an interior then how can a concept be naturally blocked allowing repetition which has nothing to do with a generality to appear (DPB It seems to imply that complexity and emergence can come from this kind of repetition). And when we do have the interior of repetition we are capable of understanding the outer repetition (as a cover) but also recapture the order of generality. DPB This refers to relations such as between the population of individuals that are of one species and the differences between the generations of them and between the position of one of the individuals and the populations of later generations. And that there can be generalities between the individuals of a multitude but that cannot account for the emergent behavior, meaning the inherent immanent variation to be generated by them. In other words it sees that there is a immanent balancing power of variation and generalization. The laws are inferior to the singularities, ‘..which weave their repetitions in the depths of the Earth and the Heart, where laws do not yet exist. The interior of repetition is always affected by an order of difference: it is only to the extent that something is linked to a repetition of an order other than its own that the repetition appears external and bare, and the thing itself subject to the categories of generality. It is the inadequation between difference and repetition which gives rise to the order of generality’ {p 25 emphasis DPB}. DPB Only in relation to something else and different does the repetition become obvious and generalizable. How does this relate to the perception of the observer? Every thing is different. But why do we feel the problem is ill defined as long as there is no principium individuationis for each? ‘It is because a difference can be internal, yet not conceptual (as the paradox of symmetrical objects shows). A dynamic space must be defined from the point of view of an observer tied to that space (DPB defining that space as per its niche?), not from a external position’ {p 26}. DPB but this is related to the observer: whatever she is able to perceive is the language available for her to express her perceptions in: that aspect of the thing which strikes her senses and induced her to express herself about it. So the concept is capable of not being capable to cover a difference. And this is what Maturana & Varela mean when they write about the only thing happening happens for the observer: ‘.. there is a step-by-step, internal, dynamic construction of space which must precede the ‘representation’ of the whole as a form of exteriority’ {p 26}. DPB what happens in the multitude is a different thing from what an observer can observe happening in it. And also the systems makes its own space, the space it is in is constructed by the systems itself, it tensions its space. Two questions: ‘.. what is the concept of difference – one which is not reducible to simple conceptual difference but demands its own Idea, its own singularity at the level of Ideas? ‘.. what is the essence of repetition – one which is not reducible to difference without concept, and cannot be confuse with the apparent character of objects represented by the concept, but bears witness to singularity as a power of Ideas?’ {p 27}.

Chapter I – Difference in Itself

Two aspects of indifference are 1) undifferenciated (differences becoming), nothingness, indeterminate in which everything is dissolved and 2) a white nothingness, a once more calm surface upon which float unconnected determinations. The indeterminate is indifferent but the unconnected determinations are indifferent too. Is difference the intermediate between these two extremes or is it the only extreme? ‘Difference is the state in which one can speak of determination as such’ {p 28 emphasis DPB}. DPB if there is a difference then that is it, all the rest follows from that, that is differenciation, difference becoming. ‘That a difference should be between two things is empirical and the determinations are extrinsic. However, instead of something distinguished from something else, imagine something which distinguishes itself – and yet that from which it distinguishes itself does not distinguish itself from it’ {p 28 emphasis DPB}. DPB The starting point is the difference, not the things it differs from, or between. ‘Difference is this state in which determination takes the form of unilateral distinction’ {p 28}. DPB: one event takes place ‘bij de gratie van’ een ander event, maar op zichzelf staand. Bijvoorbeeld bliksem bestaat alleen in de context van andere omstandigheden, maar als het ontstaat dan bestaat het alleen gecontrasteerd daartegen. GD describes it as a cruel monstrosity. ‘We must therefore say that difference is made, or makes itself, as in the expression ‘to make the difference’ {p 28}. DPB this is a difference from nothing = difference. Differenciation is the becoming of a difference. The 4 aspects of reason in regards its role as a medium for representation: 1) identity = the form of the undetermined concept 2) analogy = the relation between the determinable concepts 3) opposition = relation between determinations within concepts 4) resemblance = in the determined object of the concept itself. If the difference leaves its cave to ‘make the difference’, it changes its meaning (from being a monster) and becomes the selective test to find out which differences may be inscribed in the concept. Two things differ when they are other, not in themselves but in something else and therefore when they also agree in something else. ‘The greatest difference is always an opposition, but of all the forms of opposition which is the most perfect, the most complete, that which ‘agrees’ best?’ {p 30 emphasis DPB} GD explains that this describes its impossibility as per its negation, or where it begins or ceases to exist. ‘Contraries in this case are modifications which affect a subject with respect to its genus. .. contrariety in the genus is the perfect and maximal difference and contrariety in the genus is specific difference’ {p 30}. In all other cases it is irrelevant as a difference: specific difference is a quality of the essence itself, it is synthetic (determination of species is composition) and added to the genus. Genera tend to remain the same in themselves while becoming other in the differences which divide them. The determination of species carries within itself the genus and all the intermediary differences. Differences are linked with differences across levels of division, like a transport of difference. ‘In this manner, therefore, the determination of species ensures coherence and continuity in the comprehension of the concept’ {p 31}. DPB this is a useful idea in regards the way that ideas and memes remain in play to keep ideas afloat also when their environment of other ideas change. In sum, specific difference is the greatest difference in a relative sense. DPB I understand singularity to be an invariant point in phase space. Perhaps the rules of the system do not apply for it (mathematical meaning) or the behavior of the system at those points is unpredictable (saddle points). But to identify a system and to represent it, the singluarities are required and they are invariably there, so they should remain in the boundaries of the system, namely its phase space. As a consequence specific difference never goes as far as to represent a universal concept (namely an Idea) ‘.. encompassing all the singularities and turnings of difference, but rather refers to a particular moment in which difference is merely reconciled with the concept in general’ {p 32}. ‘Difference can be no more than a predicate in the comprehension of a concept’ {p 32}. Judgement establishes the relation between a concept and the terms or the subjects to which it is affirmed. It has the faculty of distribution, the partition of concepts through common sense, and hierarchisation, the measuring of subjects through good sense. Analogy is the essence of judgement, via the analogy of the identity of concepts, and therefore generic or categorial difference, any more than specific difference, can deliver a proper concept of difference. ‘.., Difference appears only as a reflexive concept’ {p 34}. And it ceases to be only to become catastrophic. ‘As a concept of reflection, difference testifies to its full submission to all the requirements of representation, which becomes thereby ‘organic representation’ {p 34}. DPB I believe this refers to the thought that a difference can only exist per se, and as a representation all the involved objects should be present and in that sense they do then materialize the difference in their present configuration. ‘But does not difference as catastrophy precisely bear witness to a irreducible ground which continues to act under the apparent equilibrium of organic representation?’ {p 35}. DPB the series is continually about to break up forever on the brink of collapse but it is represented by an organic form and, according to Schoedinger, sticks around for longer than expected.

There has only ever been one ontological proposition: Being is univocal’ {p 35}. Gilles Deleuze borrowed the doctrine of ontological univocity from Scotus.{4} He claimed that being is univocal, i.e., that all of its senses are affirmed in one voice. Important: Deleuze adapts the doctrine of univocity to claim that being is, univocally, difference. The model of judgement can be replaced with that of proposition as a complex entity: sense (what is expressed), designated (what expresses itself), and expressors or designators (numerical modes, differential factors characterising the elements which were endowed with sense and designation). One ontological being can be referred to by several distinct senses. This allows the observer to treat the senses as analogues and the unity of being as an analogy. The ontological proposition: that which is designated ontologically is the same for qualitatively distinct senses, but also the sense is ontologically the same for individuating modes, for distinct expressors. ‘ ..the ontological proposition involves a circulation of this kind (expression as a whole)’ {p 36}. DPB I believe this is the same thing as the double contingency of Luhmann and my one hand clapping. ‘In effect, the essential in univocity is not that Being is said in a single and same sense, but that it is said, in a single and same sense, of all its individuating differences or intrinsic modalities’ {p 36 emphasis of the author}. Being is the same for each, but the modalities are not the same. The essence of univocal being is that individuating differences are included while these do not have the same essence and do not change the essence of being. DPB all the glimpses into the being are the same, while the glimpses are not the same. The glimpses are part of the construction of the being but they do not change it, like white is constructed of other colors. The voice of being includes all its modes: ‘Being is said in a single and and same sense of everything of which it is said, but that of which it is said differs: it is said of difference itself’ {p 36}. There are two kinds of distributions: 1) logos: the dividing up of what is distributed as per a particular and fixed determinations assimilated to properties or limited territories within representation and 2) nomadic, without property enclosure or measure. This is not a division of what is distributed but a division among those who divide themselves in an open space, without (clear) limits. The persons (?) are positioned here and there such as to occupy the largest possible space. It seems to be a space, a rule of play, the occupying itself. One is the division of the distribution of an existing space, the other the defining of the space by being distributed in it. Things become distributed across the entire extensity of a univocal and undistributed Being. DPB this reminds me of a kind of a sorting mechanism based on attraction and repulsion (restriction) but very light and such that they intrinsically assume a position in a vast space that is inescapable. This is not the distribution of things such as required by representation, but all things are divided up within being in the univocity of simple presence: ‘Here, limit {peras} no longer refers to what maintains the thing under a law, nor to what delimits or separates it from other things. On the contrary, it refers to that on the basis of which it is deployed and deploys all its powers; hubris ceases to be simply condemnable and the smallest becomes equivalent to the largest once it is not separated from what it can do. This enveloping measure is the same for all things ..’ {p 37 emphasis of the author}. DPB the limit sits in what the whole of the restrictions of the thing can do. It seems to me that the phrase ‘what it can do’ above is the same as computation. An arrangement of things can do something and when it is left unrestricted it is limited by what it can do only. Wolfram puts on top of that the computation of equivalent sophistication. When it is (indeed) restricted it can develop into something the sophistication of the computation of which is comparable to that of the other things in its universe with which it coexists (and codevelops, or rather it co-computes. This is the same thing as the compartmentalization which is brought about by the attractor in a phase space. It can work the same on everything and once it takes effect the effort it makes effortlessly equals that of moving a mountain in a day. That is the hierarchy and not whether things anticipating in it are larger or smaller none of them participate in being more or less: ’Univocal Being is at one and the same time nomadic distribution and crowned anarchy’ {p 37}. Is a reconciliation possible between analogy and univocity? ‘For analogy, as we have seen, rests essentially upon a certain complicity between generic and specific differences (despite their difference in kind): being cannot be supposed a common genus without destroying the reason for which it was supposed thus; that is, the possibility of being for specific differences… It is not, therefore, surprising that from the standpoint of analogy, everything happens in the middle regions of genus and species in terms of mediation and generality – identity of the concept in general and analogy of the most general concepts’ {p 38}. DPB so the answer is No? But univocity is essentially and immediately related to individuating factors, namely that which acts within them as a transcendental principle (and not constituted by the experience of the individual). ‘We must show not only how individuating difference differs in kind from specific difference, but primarily and above all how individuation properly precedes matter and form, species and parts, and every other element of the constituted individual’ {p 38 emphasis of the author}. DPB individuation is the primate principle to precede all else. What is it? ‘With univocity, however, it is not the differences which are and must be: it is being which is Difference, in the sense that it is said of difference’ {p 39}. DPB Difference is the essence of being. What does the last bit mean? ‘Moreover, it is not we who are univocal in a Being which is not; it is we and our individuality which remains equivocal in and for a univocal Being’ {p 39}. DPB This is about the voices contributing to the univocality, inside it and outside of it, that affirm it as a being. I believe that Vid are usually univocal but sometimes they can’t help themselves and the equivocal shimmers through. ‘If it is true that distinction in general relates being to difference, formal distinction (DPB grounded in being or the object, but not necessarily numerical) and modal distinction (DPB relation between being or the attributes on one hand and their intensive variations on the other) are two types under which univocal being is related, by itself, to difference in itself’ {p 40 emphasis DPB}. Following Spinoza, univocal is not neutral or indifferent but an object of pure affirmation (bevestiging), identical with unique, universal and infinite. DPB Everything is different and therefore the difference takes center stage, instead of the things and heir predicates. Real distinctions are never numerical but only formal, and numerical distinctions are never real but only modal (intrinsic modes of the unique substance and its attributes). Modes are determined as degrees of power and a single obligation, namely ‘.. to deploy all their power or their being to within the limit itself’ {p 40}. ‘Any hierarchy or pre-eminence is denied in so far as substance is equally designated by all the attributes in accordance with their essence, and equally expressed by all the modes in accordance with their degree of power’ {p 40}. DPB a cosmology which extends itself in and forms and defines the space it exists in and that exists in it and because of it. Substance appears independent of modes, but modes depend on substance. Nietzschian returning (eternal return) is the being of becoming. The becoming of itself. ‘Returning is thus the only identity, but identity as a secondary power; the identity of difference, the identical which belongs to the different, or turns around the different’ {p 41}. DPB this is a pivot of the text so far and a bridgehead to the concept of repetition it seems, and indeed: ‘Such an identity, produced by difference, is determined as ‘repetition’. Repetition in the eternal return, therefore, consists in conceiving the same on the basis of the different. However, .. it carries out a practical selection among differences according o their capacity to produce – that is, to return or to pass the test of the eternal return’ {p 41 emphasis DPB}. DPB that is it: repetition is driven by difference! It is not the whole or the same which returns or the prior identity: ‘Only the extreme forms return – those which, large or mall, are deployed within the limit and extend to the limit of their power, transforming themselves and changing one into another’ {p 41}. DPB the transformation is from within and originates in the differences taking effect to the limit. ‘It is the being-equal of all that is unequal and has been able to fully realise its inequality’ {p 41}. The Overman is defined as the superior of everything that ‘is’. ‘In all these respects, eternal return is the univocity of being, the effective realisation of that univocity’ {p 41}. ‘The wheel in the eternal return is at once both production of repetition on the basis of difference and selection of difference on the basis of repetition’ {p 42 emphasis DPB}. DPB This seems to me to be the first step to define individuation.

The signification of the very notion of limit changes completely: it no longer refers to the limits of finite representation, but in the contrary to the womb in which finite determination never ceases to be born and to disappear, to be enveloped and deployed within orgiastic representation’ {p 43}. DPB This was noted before, namely that the system tensions the space it is in and it is not a kind of a boundary that keeps it within particular limits, but the ‘ends of its wits’ do. In the infinite do the differences appear and disappear (evanescence). And so the limits are local but they are originated from the global, namely the infinite, where the differences are made that determine the limits. DPB this resonates with me because it reminds me of the origination of ideas for a firm in wider society. And also it originates from chaos theory, where small differences can lead to large ones, that can lead to minor changes in turn, and conversely a large change may well disappear out completely as if dampened. ’In short, orgiastic representation has the ground as its principle and the infinite as its element, by contrast with organic representation which retains form as its principle and the finite as its element. It is the infinite which renders determination conceivable and selectable: difference thus appears as the orgiastic representation of determination and no longer as its organic representation’ {p 42 Emphasis DPB}. DPB this explains Malthus for populations. And Darwin for species: the absolute worst are selected away and leave over the generations, an exploded and limited group of individuals hardened by selective forces. They explode orgiastically to then be restricted into an organic form, but now it has to exist there. ‘..better by saying the infinite of that finite determination itself, by representing it not as having vanished and disappeared but as vanishing and on the point of disappearing, thus as also being engendered in the inifinite’ {pp. 43-4 emphasis of the author}. How should contrariety be defined in terms of difference? ‘It is true that contrariety represents only the movement of interiority in the infinite. This movement allows indifference to subsist, since each determination, in so far as it contains the other, is independent of the other as though of a relation with the outside. Each contrary must further expel its other, therefore expel itself, and become the other it expels. Such is the movement of contradiction as it constitutes the true pulsation of the infinite, the movement of exteriority or real objectivation’ {pp. 44-5 emphasis DPB}. DPB this is a (preliminary) description of a monad in a nomad environment. Some thing must be able to distinguish some thing else and therefore some of the other thing must be in itself and by expelling the other it must expel itself too and therefore become the other. But the same holds true for the other, who is in the process of expelling this thing in focus. ‘For it is not the same manner that the positive and the negative are the Same: the negative is now at once both the becoming of the positive when the positive is denied, and the return of the positive when it denies or excludes itself. No doubt each of the contraries determined as positive and negative was already contradiction, ‘But the Positive is only implicitly this contradiction, whereas the negative is the contradiction posited..’. Difference finds its own concept in the posited contradiction: it is here that it becomes pure, intrinsic, essential, qualitative, synthetic and productive; here that it no longer allows indifference to subsist. To maintain or to raise contradiction is the selective test which ‘makes’ the difference (between the effectively real and the passing or contingent phenomenon)’ {p 45 emphasis of the author}. DPB whence the asymmetry? Is it like stable and unstable: if stable is the same as positive it persists and if negative is unstable it will not persist and therefore become positive and persist in that way and as such. But negative can in this view become positive. The other way around is also possible but is not so likely because it will disappear before it has become well-established. Positive exists because it can be absent. Negative is when the positive is absent and therefore as a concept it is posited. ‘This procedure of the infinitely small, which maintains the distinction between essences (to the extent that one plays the role of inessential to the other), is quite different to contradiction. We should therefor give it a special name, that of ‘vice-diction’’ {p 46 emphasis DPB}. DPB this describes how in the infinitely small the exchange between the thing and the environment that co-defines it takes place, while one of the things plays the role of the inessential. As a consequence: ‘The inessential includes the essential in the case, whereas the essential contains the inessential in essence’ {p 46}.

It is in this sense that ( .. ) the inheritance of predicates in each subject supposes the compossibility of the world expressed by all these subjects: God did not create Adam as a sinner, but rather the world in which Adam sinned’ {p 48 emphasis DPB}. DPB Alchian: the environment complexifies such that the firm can only be adopted and then adapt to the circumstance. The concept of compossibility appears to be the same thing as the dimensioning of the universe of a thing by the thing. The thing by its properties tensions it and in that way it constructs its cosmology and what it can do as per its cosmology is its niche (M&V). ‘Finite difference is determined in a monad as that part of the world clearly expressed, infinitely small difference as the confused ground which underpins that clarity. In these two ways, orgiastic representation mediates determination and makes it a concept of difference by assigning it a ‘reason’’ {p 48}. DPB This describes the relation between the infinitely small and the finite as the basis for difference. Grounding is a topic in metaphysics. One thing is sometimes said to “ground” another when the first in some way accounts for the being of the second. ‘The point is that in the last resort infinite representation does not free itself from the principle of identity as a presupposition of representation’ {p 49 emphasis of the author}. DPB an identity is required for there to be something to represent: if there is no identity then there is nothing to represent.

There is a crucial experience of difference and a corresponding experiment: every time we find ourselves confronted or bound by a limitation or an opposition, we should ask what such a situation presupposes. It presupposes a swarm of differences, a pluralism of free, wild or untamed differences; a properly differentiated and original space and time; all of which persist alongside the simplifications of limitation an opposition’ {p 50 emphasis DPB}. DPB there are many different ways in which things can be different and therefore the presupposition has to be that the space where this takes place is much differentiated. ‘In any case, what is missing is the original, intensive depth which is the matrix of the entire space and the first affirmation of difference: here, that which only afterwards appears as linear imitation and flat opposition lives and simmers in the form of free differences’ {pp. 50-1}. DPB this is what ‘brings the differences to life’. ‘Everywhere, the depth of difference is primary’ {p 51}. Its depth is not an added dimension but immanent in the difference itself. ‘The misfortune in speaking is not speaking, but in the speaking for others or representing something’ {p 52}. DPB This is the central point about the univocity and the equivocity. ‘This is what the philosophy of difference refuses: omnis determinatio negatio … We refuse the general alternative propose by infinite representation: the indeterminate, the indifferent, the undifferentiated or a difference already determined as negation, implying and enveloping the negative (by the same token, we also refuse the particular alternative: negative of limitation or negative of opposition). In its essence, difference is the object of affirmation or affirmation itself’ {p 52}. DPB There is the risk of confusion of this theory with that of the beautiful soul: all nice differences but reconcilable and without teeth, namely wrought through bloody conflict and not a justice of the peace on the battle field without a sense of cruelty and a taste for destruction. ‘The reprises or repetitions of the dialectic express only the conservation of the whole, all the forms and all the moments, in a gigantic Memory. Infinite representation is a memory which conserves. In this case, repetition is no more than a conservatory, a power of memory itself. .. According to the other conception, difference is primary: it affirms difference and distance. Difference is light, aerial and affirmative. To affirm is not to bear but, on the contrary, to discharge and to lighten’ {pp. 53-4}. DPB Where do we go with this? It reminds me of the number theory of Wolfram: to treat numbers as a thing in itself and then to find the patterns when they are developed through operations. Then patterns appear in a literal (non-representational) sense are as seldom as in every other process in nature. It is very rare when there is not such a difference aka the normal is when the numbers – and therefore every process in nature – is different from every other. ‘The most profound difference in kind is between the average forms and the extreme forms (new values): the extreme is not reached by carrying the average forms to infinity or by using their opposition in the finite to affirm their identity in the infinite’ {p 54}. DPB The operation of normalization (or averaging) of the differences changes in some way the quality of what the difference ‘an sich’ is. And therefore selection procedures using this operation cannot work in regards the preservation of differences. ‘The extreme is not the identity of the opposites, but rather the univocity of the different; the superior form is not the infinite, but rather the eternal formlessness of the eternal return itself, throughout its metamorphoses and transformations. Eternal return ‘makes’ the difference because it creates the superior form. Eternal return employs negation like a Nachfolge and invents a new formula for the negation of the negation: everything which can be denied is and must be denied. The genius of eternal return lies not in memory but in waste, in active forgetting’ {p 55, emphasis of the author}. DPB the primate is with the difference itself. In eternity. Resulting in the ‘gift of’ eternal return. This enables the superior form. Its importance is not the memory building up but instead in the forgetting. Everything else follows. Why is the crux in the forgetting? It makes something new from the existing situation, thereby forgetting the existing situation. But the chances that the existing situation will ever develop again are vanishingly small, and therefore also effectively forgotten. DPB This is how it should be: memory is the (unintentional) result. Of all the tacks it could have takes this is what it turned out to be. But the leading principle is eternal return that leads it to what it has actually become. ‘For if eternal return is a circle then Difference is at the centre and the Same is only on the periphery: it is a constantly decentered, continually tortuous circle which revolves only around the unequal’ {p 55 emphasis DPB}. DPB sic. ‘.. difference is affirmation. This proposition, however, means many things: that difference is an object of affirmation; that affirmation itself is multiple; that it is creation but also that it must be created, as affirming difference, as being difference in itself. It is not negative which is the motor’ {p 55}. DPB representation mediates but does not motivate. ‘Movement, for its part, implies a plurality of centres, a superposition of perspectives, a tangle of points of view, a coexistence of moments which essentially distort representation..’ {p 56 emphasis DPB}. DPB From the differences and their perspectives, not from negativity and negation, comes movement. ‘Each point of view must itself be the object, or the object must belong to the point of view’ {p 56}. DPB this resembles a lot the view of Luhmann and that of M&V that the only thing moving is the observer. ‘Difference must become the element, the ultimate unity; it must therefore refer to other differences which never identify it but rather differenciate it. Each term of a series, being already a difference, must be put into a variable relation with other terms, thereby constituting other series devoid of centre and convergence’ {p 56}. DPB this is the hard part in practical terms. But consider the case of biological evolution: there exist a series of genetic instances and there eist a series of phenomenologcal instances. These are two semi-connected planes tha can move independently from the other in principle, with the exception of the one generating the other and the other selecting (being the basis for selection of) the other. And the same mechanism I have in mind for the planes of memes (or Ideas) and their realizations. If ideas are at the centre of my theory then how am I going to make the relation between ideas and the differences referred to here? Just thinking ahead: if an idea is an answer to a question then they are different and only expressable in terms of other answers to questions.. ‘It is in difference that movement is produced as an ‘effect’, that phenomena flash their meaning like signs’ {p57}. DPB we appear to be moving towards the end of the first act: difference is the source of movement. ‘Each difference passes through all the others; it must ‘will’ itself or find itself through all the others. That is why eternal return does not appear second or come after, but is already present in every metamorphosis, contemporaneous with that which it causes to return’ {p 57}. DPB This is the necessary connection between difference and eternal return. ‘The world is neither finite nor infinite as representation would have it: it is completed and unlimited’ {p 57}. DPB so far the center stage for difference. CUT!

The Idea is not yet the concept of an object which submits the world to the requirements of representation, but rather a brute presence which can be invoked in the world only in function of that which is which is not representable in things. The Idea has therefore not yet chosen to relate difference to the identity of a concept in general: it has not given up hope of finding a pure concept of difference in itself’ {p 59 emphasis DPB}. DPB this is important here because this is the first mention of the Idea and its relation with the difference. ‘..the dialectic of difference has its own method – division – but this operates without mediation, without middle term or reason; it acts in the immediate and is inspired by the Ideas rather than by the requirements of a concept in general’ {p 59}. DPB my understanding here is the Wolfram conception of computation: not a representation of what takes place but what is taking place. This resonates with the example of the limitation of operations on numbers in the memory of a practical computer. Now the number changes through the design of the computer, and not because of the requirements of the natural process which it represents. In the physical reality such limitations can exist too, but they are then part of the process by which the natural process comes about and not because of the computation of the representation. This is very important because of my promise to design an explicit model of human organization and the firm. Not implicit as in a representation of what we can understand in some respect, but how it occurs in the real. Also it is a bit of an open door statement about the difference between the multitude living up to ‘what is is for’ versus to show that it satisfies the requirements of the concept that it happened to be assigned to. But beware : ‘Division is not the inverse of a ‘generalization’; it is not a determination of a species. It is in no way a method of determining species, but one of selection. It is not a question of dividing a determinate genus into definite species, but of dividing a confused species into pure lines of descent, or of selecting a pure line from material which is not’ {pp. 59-60} DPB this is the discussion about the existence of a species and whether it can come to be through division. It can’t, because the conditions of its operation must be actively and exactly specified for the concept or the category to be definable. ‘Difference is not between species, between two determinations of a genus, but entirely on one side, within the chosen line of descent: there are no longer contraries within a single genus, but pure and impure, good and bad, authentic and inauthentic, in a mixture which gives rise to a larger species’ {p 60}. DPB difference is the basic unity. It is a thing in itself and therefore not a relative thing. It does exist however because things are different. But the things which are different are not of the category species and difference is therefore not relative between species. ‘Thus in accordance with the oldest tradition, the circular myth is indeed the story-repetition of a foundation. Division demands such a foundation as the ground capable of making the difference. Conversely, the foundation demands division as the state of difference in that which must be grounded’ {p 62}. DPB this is the connection in a traditional sense between the practice of repetition of an event, and difference, and, conversely between the practice of division and repetition. ‘Perhaps, however, we have reasons to say both that there is non-being and that the negative is illusory. .. In this relation, being is difference itself. Being is also non-being, but non-being is not the being of the negative; rather it is the being of the problematic, the being of problem and question. Difference is not the negative; on the contrary, non-being is Difference: heteron, not enantion’ {p 63 emphasis of the author, emphasis in bold DPB}. ‘.. taken in its strictest sense, eternal return means that each thing exists only in returning, copy of an infinity of copies which allows neither original nor origin to subsist. That is why the eternal return is called ‘parodic’: it qualifies as simulacrum that which it causes to be (and to return). When eternal return is the power of (formless) Being, the simulacrum is the true character or form of the ‘being’ – of that which is. When the identity of things dissolves, being escapes to attain univocity, and begins to revolve around the different. That which is or returns has no prior constituted identity: things are reduced to the difference which fragments them, and to all the differences which are implicated in it and through which they pass’ {p 67 emphasis DPB}. ‘For eternal return, affirmed in all its power, allows no installation of a foundation-ground. .. It makes us party to a universal ungrounding. By ‘ungrounding’ we should understand the freedom of the non-mediated ground, the discovery of a ground behind every other ground, the relation between the groundless and the ungrounded, the immediate reflection of the formless and the superior form which constitutes the eternal return. Every thing, animal or being assumes the status of simulacrum..’ {p 67}. DPB This is the essence of the structure and process discussion: the adoption of the unicity of difference implies the acceptance of this in-between (or on-its-way) where structure = form. ‘The fault of representation lies in not going beyond the form of identity, in relation to the object seen and the seeing subject. Identity is no less conserved in each component representation than in the whole of infinite representation as such’ {p 68}. DPB This seems related to the common mistake in assuming that anything else but the focus of the observer is responsible for change. GD refers a lot to modern art to indicate that representation is to be abandoned: ‘It is not enough to multiply perspectives in order to establish perspectivism. To every perspective or point of view there must correspond an autonomous work with its own self-sufficient sense: what matters is the divergence of series, the decentering of circles, ‘monstrosity’. The totality of circles and series is thus a formless ungrounded chaos which has no law other than its own repetition, its own reproduction in the development of that which diverges and decentres’ {p 69}. DPB this seems to make a reference possible to autopoiesis and the creation of chaos from deterministic terms as per chaos theory. ‘Everything has become simulacrum, for by simulacrum we should not understand a simple imitation bu rather the act by which the very idea of a model or privileged position is challenged or overturned. The simulacrum is the instance which includes a difference within itself, such as (at least) two divergent series on which it plays, all resemblance abolished so that one can no longer point to the existence of an original and a copy’ {p 69}.

Chapter II Repetition for Itself

Repetition changes not the object repeated but the mind of the observer {cf Hume}. The principle of discontinuity or instanteneity in repetition: for repetition to take place one instance (of it?) has to disappear for another to appear. But how can it occur when it disappears? It has no in-itself. But if there is AB AB AB A, then when the mind sees A what is new is the expectation of B to occur also. Therefore is not repetition a product of the mind: does the paradox of repetition not only sit in the change or difference that is introduced into the mind, that the mind draws from repetition? Hume argues that identical and similar cases are grounded in the imagination: when perturbed it retains one case when another appears. ‘When A appears we expect B to appear with a force corresponding to the qualitative impression of all the contracted ABs. This is by no means a memory, nor indeed an operation of the understanding: contraction is not a matter of reflection’ {p 70}. DPB this is how I have modeled the mechanism of reinforcement in NetLogo. The AB is a flash, a sign across a system. If the AB is the sign, then the A (by itself) when unrepeated, is an aberration to the pattern. According to GD to notice it is not an operation of memory nor of understanding nor does it require reflection. But then what is left: is it an operation of pure perception? ‘Properly speaking: it forms a synthesis of time. A succession of instants does not constitute time any more than it causes it to disappear; it indicates only its constantly aborted moment of birth. Time is constituted only in the originary synthesis which operates on the repetition of instants. This synthesis contracts the successive independent instants into one another, thereby constituting the lived, or living, present. It is in this present that time is deployed. To it belong the past and the future: the past in so far as the preceding instants are retained in the contraction; the future because its expectation is anticipated in this same contraction. The past and the future do not designate instants distinct from a supposed present instant, but rather the dimensions of the {resent itself in so far as it is a contraction of instants’ {pp. 70-1}. DPB The retaining of past instants appears to be memory of some kind. Those past instances ‘contract’ into one another to constitute the present. This reminds me of neural networks, which retain ’impressions’ of events also, but they ‘flatten’ them into an algorithm, but they can reproduce (future) events with great depth and detail. That derivative depth and detail is said to be ‘contracted’ into the retaining system’s present. And the anticipation of future events is also contracted to form the present. But these are different (anticipatory) events, which intertwine with the past events to form the present. I reckon the sequence whereby they are contracted in the present bears consequences for the structuring of the present. This rendering of time is relevant for my ‘frivolity on time’: time is a construct for people to deal with the present: the present only exists as a contraction of future and past events and this ‘produces’ the present.

This is how time is perceived: while constructing the present! But it doesn’t take place as such and instead it is a representation. ‘The present does not have to go outside itself in order to pass from past to future. Rather, the living present goes from the past to the future which it constitutes in time, which is to say also from the particular to the general: from the particulars which it envelops by contraction to the general which it develops in the field of its expectation (the difference produced in the mind is generality itself in so far as it firms a living rule for the future). In any case, this synthesis must be given a name: passive synthesis’ {p 71 emphasis of DPB}. DPB this is a kind of a ‘levar o cabo’ mechanism, whereby the present is constructed from the past and the conditions of the anticipations of the future drawn from the present and into the present. To come from particulars (juist die) to the general (zo een) is also to come from many details to a population, from which statistical anticipations can be derived. ‘Although it is constructive, it is not, for all that, active. It is not carried out by the mind, but occurs in the mind which contemplates, prior to all memory and all reflection’ {p 71 emphasis of the author}. DPB This is a kind of passive perception (onwillekeurige involuntary function) and it is not an act which is continually conscious, but rather an involuntary act which happens regardless whether one is or isn’t conscious. I remember this somewhat esoteric illustration of dolphins swimming partly above and partly under the surface of the water to represent the thoughts occurring partly conscious and partly not conscious. And so time is a function of perception and specific for human beings. ‘Time is subjective, but in relation to the subjectivity of a passive subject. Passive synthesis or contraction is essentially asymmetrical: it goes from the past to the future in the present, thus from the particular to the general, thereby imparting direction to the arrow of time’ {p 71 emphasis of DPB}. DPB the arrow of time is informed about the direction it is supposed to take because of the flow from particular to general? I think I understand this: it is impossible to go back from general to particular and that is why the arrow of time is directed towards irreversibility! Once the shit (as a statistical substance which is constructed from particular elements) is out of the horse, then in the future it is increasingly difficult to put it back into the horse. When the particulars of the past are stored in a temporary space (not memory) it is not the past, but a reflexive past, a representation of it. DPB Whatever it is that people do with the the events they encounter. GD The future is now correlated and also not the immediate anticipated future but a reflexive representation of it. DPB In sum: By constructing a past from particulars and, constructing a future generated using generalities from the past, people construct a present. The constitution of repetition implies 3 instances: 1) in-itself causing it to disappear as it appears 2) for itself of the passive synthesis and 3) for-us reflected representation of active synthesis (eg voluntary memory). An analogous problem is of clock strokes: each is independent but together they are apart from memory contracted into ‘an internal qualitative impression within this living present or passive synthesis which is duration’ {p 72}. DPB = computation. ‘Difference therefore appears to abandon its first figure of generality and to be distributed in the repeating particular, but in such a way as to give rise to new living generalities’ {p 72}. DPB I thought we had already abandoned that figure of generality because that belongs to representation?! ‘We are made of contracted water, earth, light and air – not merely prior to the recognition or representation of these, but prior to their being sensed. Every organism, in its receptive and perceptual elements, but also in its viscera, is a sum of contractions, of retentions and expactations’ {p 73}. DPB Wolfram says that people’s perception is constituted from the same stuff as what they are trying to perceive with their powers of perception. And so computation is the rearranging of the elements of the configuration leading to that perception, not the representation of it or of them. ‘Each contraction, each passive synthesis (DPB eg involuntary perception), constitutes a sign which is interpreted or deployed in active synthesis. The signs by which an animal ‘senses’ the presence of water do not resemble the elements which its thirsty organism lacks’ {p 73 emphasis of DPB}. DPB so the faculties of the organism to find water are operational on a different scale (whole organism) than the faculties that lack water (cells). This is a good description of the micro- to macro problem. This is exactly why whatever is of interest to a population is not necessarily of interest to one of its members. The big thing is to find out their relation: what are the lacking elements and what are the signs, and, analogous, what are the lacking elements in the population and what are the signs of a solution the firm recognizes?

Is it through acting that we acquire habits or through contemplating? The established train of thought in psychology is that the self cannot contemplate itself, but this is not the question: ‘The question is whether or not the self itself is a contemplation, whether it is not in itself a contemplation, and whether we can learn, form behaviour and form ourselves other than through contemplation’ {p 73}. DPB In other words this suggests that there is no self if there is no contemplation. This reminds me of the thought about the consciousness as the traveling dolphins: sometime above (conscious) and sometimes below (unconscious) water, but continually going. A person is continually learning and forming behavior even when not contemplating, namely conscious of itself. ‘Habit draws something new from repetition – namely, difference (in the first instance understood as generality). In essence, habit is contraction’ {p 73}. DPB Contraction is the forming of the past and the future into the present. From these contractions habits are formed, or perhaps the other way around: from habits a contraction is formed, namely a pattern that can now be stored for later use and without further consideration (GD refers to the verb ‘to contract a habit’). But if I remember it correctly the contraction is not a conscious act. That is a given, but the forming of a habit can be even if the contraction that results from it is not. Contraction is to be understood as the fusion of successive tick-tocks in a contemplative soul, not the tick, opposed by the tock as a dilating or relaxing part. Passive synthesis is of this last kind: we expect it to last and we expect to perceive a tock after the tick, ‘.. a perpetuation of our case’ {p 74}. Habit is a contraction not because it is an instantaneous action which combines with another to form an element of repetition, but because it is a fusion of that repetition into the contemplating mind: ‘.. but a contemplative soul whose entire function is to contract a habit’ {p 74}. DPB this is about the fact that a human has a brain: had there been no pattern then there would’ve been no requirement for it. But what is the connection between the concept of a pattern as I often use it and the contraction as it is used here? The entire ‘practice’ of contracting is meant to deal with the changes in the environment. The mind does it through the recognizing of patterns or even the contracting of habits. These are patterns of behavior intended to maintain oneself in the future. ‘We do not contemplate ourselves, but we exist only in contemplating – that is to say: in contacting that from which we come’ {p 74}. To contemplate is to draw something from something else, and in order to get a picture of ourselves we must contemplate something else. There is not continuity apart form habit, from thousands of component habits. ‘It is easy to multiply reasons which make habit independent of repetition: to act is never to repeat, whether it be an action in process or an action already completed. As we have seen, action has, rather, the particular as its variable and generality as its element. However, while generality may well be quite different from repetition, it nevertheless refers to repetition as the hidden basis on which it is constructed. Action is constituted, in the order of generality and in the fields of variables which correspond to it, only by the contraction of elements of repetition. This contraction, however, takes place not in the action itself, but in a contemplative self which doubles the agent’ {p 75 emphasis of DPB}. DPB this statement reminds me of the relation between ideas and memes. But it refers to action also. What does it mean? Contraction is constituted from elements of repetition. Thisbelongs to the system, not to representation. Imaginary repetition is not a false repetition which stands in for the absent true repetition: true repetition takes place in imagination. Between a repetition which never ceases to unravel itself and a repetition which is deployed and conserved for us in the space of representation, there was difference, the for-itself of repetition, the imaginary. Difference inhabits repetition’ {p 76 emphasis of DPB}. DPB Difference lives in repetition. 1) difference allows us to pass from one order of repetition to another – from the instantaneous repetition to the actively represented through the intermediary of passive synthesis (capability to notice things while not focusing on them) and 2) to pass from one order of repetition to another and from one generality to another within the passive syntheses themselves (chickens head pulsate cardiacally and are synthesized perceptionally with grain). ‘In every way, material or bare repetition, so-called repetition of the same, is like a skin which unravels, the external husk of a kernel of difference and more complicated internal repetitions. Difference lies between two repetitions’ {p 76 emphasis of the author}. DPB this is the first explanation of the relation between difference and repetition. It is a difference between different kinds of repetitions, ‘.. repetition is a differenciator of difference’ {p 76}. DPB Important! The differences emerge from two or more sequences of differences, each a series constituting repetitions, and also different between them. Therefore a difference of differences. To differenciate means the becoming of difference. To differenciate differences is differences of differences which become.

Regarding time: ‘The synthesis of time constitutes the present in time. It is not that the present is a dimension of time: the present alone exists. Rather, synthesis constitutes time as a living present, and the past and the future as dimensions of this present. This synthesis is nonetheless intertemporal, which means that this present passes. .. It necessarily forms a present which may be exhausted and which passes, a present of a certain duration which varies according to the species, the individuals, the organisms and the parts of organisms under consideration’ {pp. 76-7}. DPB This is important, this I believe. Time is a construct of people. It is given by passive synthesis, not a conscious effort to link the events in them and around them to themselves, but it is instead unconscious. ‘The duration of an organism’s present, or of its various presents, will vary according to the natural contractile range of its contemplative souls’ {p 77}. DPB formula is a bit esoteric for me, but the concept is that the system’s hardware determines its contracting capabilities. Note the plural of the final word souls: this reminds me of the instances of the mind written about by Luhmann. But I seem to remember that he wrote about instances of minds not souls. ‘More precisely, need marks the limits of the variable present. The present extends between two eruptions of need, and coincides with the duration of a contemplation. The repetition of need, and of everything which depends upon it, expresses the time which belongs to the synthesis of time, the intratemporal character of that synthesis’ {p 77 emphasis of the author}. DPB Can I use this to underpin the idea of distinctions and erasing of them to define cognition such that firms react to difference to make a distinction and erase it (fulfillment of orders). In other words in this context they satisfy a need, or perhaps it is better to say they satisfy a lack of something in themselves. And time depends on that process. ‘Signs as we have defined them – as habitudes or contractions referring to one another – always belong to the present’ {p 77 emphasis of the author}. ‘Need expresses the openness of a question before it expresses the non-being or the absence of a response. To contemplate is to question. .. ‘What difference is there…?’ This is the question the contemplative soul puts to repetition, and to which it draws a response from repetition’ {p 78}. ‘These thousands of habits of which we are composed – these contractions, contemplations, pretensions, presumptions, satisfactions, fatigues; these variable presents – thus form the basic domain of passive synthesis. The passive self is not defined simply by receptivity – that is, by means of the capacity to experience sensations – but by virtue of he contractile contemplation which constitutes the organism itself before it constitutes the sensations. This self, therefore, is by no means simple: it is not enough to relativise or pluralise the self, all the while retaining for it s a simple attenuated form’ {p 78}. Selves are the product of contemplation: ‘ .. whenever a contracting machine capable of drawing a difference from repetition functions somewhere’ {pp. 78-9}. DPB what does this mean for the contemplation of a social system? And more specific can I use this to model the firm in general? Namely as a machine for the identification of differences and then to erase them. In principle this is a general machine and it is tweaked for the occasion, depending on the initial ideas pertaining to it when it is founded.

The first synthesis of time constitutes time as a present that passes: ‘Time does not escape the present, but the present does not stop moving by leaps and bounds which encroach upon one another. This is the paradox of the present: to constitute time while passing in the time constituted. We cannot avoid the necessary conclusion – that there must be another time in which the first synthesis of time can occur. This refers us to a second synthesis’ {p 79 emphasis of the author}. Why does the present pass or why is it not coextensive with time? The first synthesis, of habit, is the foundation of time, but we must distinguish the foundation (how something is established and possesses the soil) from the ground (measures the possessor and the soil against the other). ‘Habit is the foundation of time, the moving soil occupied by the passing present. The claim of the present is precisely that it passes. However, it is what causes the present to pass, that to which the present and habit belong, which must be considered the ground of time. It is memory that grounds time (emphasis of DPB). .. Habit is the originary synthesis of time, which constitutes the life of the passing present; Memory is the fundamental synthesis of time which constitutes the being of the past (that which causes the present to pass). At first sight, it is as if the past were trapped between two presents: the one which it has been and the one in relation to which it is past. The past is not the former present itself but the element in which we focus upon the latter. Particularly, therefore, now belongs to that on which we focus – in other words, to that which ‘has been’; whereas the past itself, the ‘was’, is by nature general’ {pp. 79-80 emphasis DPB}. DPB this reminds me of the focus of the observer of Luhmann and the observer of M&V.

The retention of habit is the state of successive habits contracted in a present present (sic). These instants formed a particularity, while the present itself (open to the future as per expectation) constitutes the general. The reproduction involved in memory is in the past (understood as the mediation of presents) which becomes general while the (present as well as former) present becomes particular. The former present finds itself represented in the present one {cf. P 80}. ‘The limits of this representation or reproduction are in fact determined by the variable relations of resemblance and contiguity (nabijheid DPB) known as forms of association. In order to be represented the former presence must be broken up into partially simultaneous presents with very different durations which are then contiguous with one another and even at the limit, contiguous with the present present’ {p 80}. DPB this resembles the movement from state to state. It reminds of computation a la Wolfram. And it reminds of the connotations. But this is compartmentalized into elements that each makes transfer from state to state wile they are contiguous in some way. ‘Now the former present cannot be represented in the present one without the present one itself being represented in that representation. .. not only to represent something but also to represent its own representativity. The present and former presents are not, therefore, like two successive instants on the line of time; rather, the present one necessarily contains an extra dimension in which it represents the former and also represents itself. The present present is treated not as the future object of a memory but as that which reflects itself at the same time as it forms the memory of the former present’ {p 80}. DPB a comparison is possible between the two, but beneath that is the computation taking place, whereby the memory of the system is all that it can do and the present is what it does. Active synthesis has correlative (non-symmetrical) aspects: reproduction and reflection, remembrance and recognition, memory and understanding. DPB these remind me of the two hands clapping: what is expressed is also perceived&c. ‘The past does not cause one present to pass without calling forth another, but itself neither passes nor comes forth. For this reason the past, far from being a dimension of time, is the synthesis of all time of which the present and the future are only dimensions. We cannot say that it was. It no longer exists, it does not exist, but it insists, it consists, it is. It insists with the former present, it consists with the new or present present. It is the in-itself of time as the final ground of the passage of time. In this sense it forms a pure, general, a priori element of all time’ {p 82 emphasis of the author}. DPB What does this mean: it does not connect with the idea that the present is squeezed in between the past and the future. Instead the past does not exist but as a version of a former presence stored in memory. ‘There is thus a substantial temporal element (the Past which was never present) playing the role of ground. This is not itself represented. It is always the former or the present present which is represented’ {p 82}. The difference between the material repetition 1) and the spiritual repetition 2) is: 1) is a succession of independent elements or instants and 2) is a repetition of the Whole on diverse co-existing levels. DPB 1) I understand but 2) is a meme? 1) and 2) have a different relation to difference itself. Difference is drawn from 1) and it is included in 2), 1) is bare, 2) is clothed, 1) is a repetition of parts, 2) of the whole, 1) involves succession 2) coexistence, 1) is actual 2) is virtual, 1) is horizontal 2) is vertical. DPB: does this comply with my understanding that the actual is what something presently is (or rather what it is in surrounded with in te sense of condtioned by factors external to it) and the virtual is everything it possibly could be in reality?In consequence, the difference between presents themselves is that between the two repetitions: that of the elementary instants from which difference is subtracted, and that of the levels of the whole in which difference is included’ {p 84}. DPB is this what actually occurs and what is represented to us respectively? NO: ‘Neither of these two repetitions is, strictly speaking, representable’ {p 84}. Material repetition comes undone even as it occurs and can be represented only by the active synthesis. Spiritual repetition unfolds in the being in itself of the past, whereas representation concerns only presents resulting from active synthesis, subordinating all repetition. DPB I don’t understand this. Maybe a little regarding the active synthesis: the one deals with it online real-time, the other represents it. And also: the one repetition takes plae in the system I focus and the other one takes place in the mind of the one who focuses. ‘The passive syntheses are obviously sub-representative’ {p 84}. But how can we penetrate the in-itself of the past without reducing it to the former present that it was, or to the present present to which it is past? The answer is reminiscence (Proust). Two presents telescoped together: the former present that it was, and the present present that it could be. Former presents may be represented beyond forgetting by active synthesis. ‘If there is an in-itself of the past, then reminiscence is its noumenon or the thought with which it is invested. Reminiscence does not simply refer us back from a present present to former ones, .. The present exists, but the past alone insists and provides the element in which the present passes and successive presents are telescoped’ {p 85}.

The past is repetition by default, and it prepares this other repetition constituted by the metamorphosis in the present. Historians sometimes look for empirical correspondences between the present and the past, but however rich it may be, this network of historical correspondences between the present and the past involves repetition only by analogy or similitude. In truth the past is in itself repetition, as is the present, but they are repetition in two different modes which repeat each other. Repetition is never a historical fact, but rather the historical condition under which something new is effectively produced’ {p 90 emphasis of DPB}. DPB The past is by definition a repetition. It prepares the ground for the other repetition, namely through habits does it enable anticipation and therefore the constitution of the future, at least that future component of the present. ‘Repetition is a condition of action before it is a concept of reflection’ {p 90 emphasis of the author}. DPB This is important because it points at the mechanic character of the dynamics of a system, including a system involving people. Actions are performed based on the perception of past actions and then the consequences are perceived passively and / or actively and reflected upon to anticipate what’s up and design new actions. ‘.. expelling the agent and the condition in the name of the work or product; making repetition, not that from which one ‘draws off’ a difference, nor that which includes difference as a variant, but making it the thought and the production of the ‘absolutely different’; making it so that repetition is, for itself, difference in itself’ {p 94}. DPB ever closer to the machine of Ashby.

Biopsychic life implies a field of individuation in which differences in intensity are distributed here and there in the form of excitations. The quantitative and qualitative process of the resolution of such differences is what we call pleasure. A totality of this kind – a mobile distribution of differences and local resolutions within an intensive field – corresponds to what Freud called the Id, or at least the primary layer of the Id. The word ‘id’ {ça} in this sense is not only a pronoun referring to some formidable unknown, but also an adverb referring to a mobile place, a ‘here and there’ {ça et là} of excitations and resolutions’ {p 96}. DPB This reminds me of the distinctions and the resolutions of my thesis. In the above terms: differences in intensity exist and they have the form of excitations. Pleasure means that existing differences are resolved qualitatively and quantitatively because they are effaced such that they are resolved. The idea of pleasure obtained and the idea of pleasure to be obtained can only act under the presumption that there is a past and a future, pleasure as such is presupposed. But habit, as a passive binding synthesis presupposes the pleasure principle. ‘When pleasure acquires the dignity of a principle, then an only then does the idea of pleasure act in accordance with that principle, in memory or in projects. Pleasure then exceeds its own instanteneity in order to assume the allure of satisfaction in general..’ {p 97}. DPB This is the relation between the difference emerging and the difference cancellation: important, because why does the firm bother at all to make any distinction in the first place and then go through the trouble of erasing it? But if it can be said to experience pleasure from the erasure then what is that pleasure in (terms of the) cosmology of a firm? Maybe this is a part of the answer: ‘The repetition of an excitation has as its true object the elevation of the passive synthesis to a power which implies the pleasure principle along with its future and past applications. Repetition in habit or the passive synthesis of binding is thus ‘beyond’ the principle’ {p 98 emphasis of DPB}. DPB an eye is not ‘for’ something, it is there because there was the continual excitation of light on a part of the body. But now that it is there it serves the pleasure principle in the sense that the organism lives longer &c. The operation of seeing is independent of the pleasure principle: it was established regardless the chances of obtaining pleasure from it and its operation is passive and therefore not intentional.

Virtual objects belong essentially to the past’ {p 101}. DPB I believe this refers to the finite number of ideas that compose an Idea: when an idea is launched then it becomes part of the set of all ideas: the Idea. But it is regurgitated (as part of the Same?), it is extended with each time an idea is launched in the present and therefore it belongs to the past: ‘The virtual object is not a former present, since the quality of the present and the modality of its passing here affect exclusively the series of the real as this is constituted by active synthesis. However, the pure past as it was defined above does qualify the virtual object; that is, the past as contemporaneous with its own present, as pre-existing the passing present and as that which causes the present to pass. Virtual objects are shreds of pure past. .. Although it is deducted from the present real object, the virtual object differs from it in kind: not only does it lack something in relation to the real object from which it is subtracted, it lacks something in itself, since it is always half of itself, the other half being different as well as absent. This absence, as we shall see, is the opposite of a negative. Eternal half of itself, it is where it is only on condition that it is not where it should be. It is where we find it only on condition that we search for it where it is not. It is at once not possessed by those who have it and had by those who do not possess it. It is always a ‘was’’ {pp. 101-2 emphasis of the author}. DPB this is descriptive of a meme. GD The model is considered to be realist because everything happens between presents. It is materialist because ‘brute, automatic repetition is presupposed’. ‘It is individualist, subjective, solipsistic or monadic because both the former present – in other words, the repeated or disguised element – and the new present – in other words, the present terms of the disguised repetition – are considered to be only the conscious or unconscious, latent or manifest, repressed or repressing representations of the subject. The whole theory of repetition is thereby subordinated to the requirements of simple representation, from the standpoint of its realism, materialism and subjectivism. Repetition is subjected to a principle of identity in the former present and a rule of resemblance in the present one’ {p 104 emphasis of the author, emphasis in bold of DPB}. DPB Important because it is explained how two presents coexist, namely in the sense of a repetition and a framing thereof in present terms. However, while it may seem that the two presents are successive, at a variable distance apart in the series of reals, in fact they form, rather, two real series which coexist in relation to a virtual object of another kind, one which constantly circulates and is displaced in them (even if the characters, the subjects which give rise to the positions, the terms and the relations of each series, remain, for their part, temporarily distinct). Repetition is constituted not from one present to another, but between the two coexistent series that these presents form in function of the virtual object (object = x)’ {pp. 104-5 emphasis of DPB}. DPB this reminds me of the double planes of cultural evolution analogous to the genotype phenotype and the memeplex-and-realization proposition. What happens is that there is a past that gets transformed into the present and there is a present that functions as a frame, I presume this is the actual. These are two series generated independently and where they connect a new repetitin is constituted.

Consider the statements 1) only that which is alike differs and 2) only differences are alike. 1) resemblance as a condition for difference and therefore an identical concept for both. This means that they differ on condition they are alike and an analogy of both the differing things to the concept. Finally their difference is reduced to an opposition determined by these three moments. 2) resemblance, identity, analogy and opposition are mere effects, namely products of a primary difference or -system of differences. According to the 2) the difference must immediately relate the differing terms to one another. Difference must be articulation and connection in itself: ’.. it (difference DPB) must relate different to different without any mediation whatsoever by the identical, the similar, the analogous or the opposed. There must be a differenciation of difference, an in-itself which is like a differenciator, a Sich-unterscheidende, by virtue of which the different is gathered all at once rather than represented on condition of a prior resemblance, identity, analogy or opposition’ {p 117 emphasis of the author, emphasis in bold of DPB}. Are 1) and 2) the same or are they applicable to different systems and incompatible between them? Under the same conditions does difference fall under the categories of representation. Under what conditions does difference develop this in-itself as a ‘differenciator’ and gather a different outside representation? 1) organization into a system of two or more series each defined by the differences between its terms. Important summary of differenciation: Differences between the series are connected by communication of some kind between them, constituting differences between differences. These second-order differences play the role of differenciator relating the first-order differences to the second-order ones. ‘This state of affairs is adequately expressed by certain physical concepts: coupling between heterogeneous systems, from which is derived an internal resonance within the systems, and from which in turn is derived a forced movement the amplitude of which exceeds that of the basic series themselves. The nature of these elements whose value is determined at once both by their difference in the series to which they belong, and by the difference of their difference from one series to another, can be determined: these are intensities, the peculiarity of intensities being to be constituted by a difference which itself refers to other differences (E-E’ where E refers to e-e’ and e to ɛ-ɛ’ …)’ {p 117 emphasis of the author}. Examples are: words in aesthetic systems and concepts in philosophical systems. When communication between heterogeneous series is established then something passes between borders and ‘flashes occur’. What ensures this communication between the series? ‘Given two heterogeneous series, two series of differences, the precursor plays he part of he differenciator of these differences. In this manner, by virtue of its own power, it puts them into immediate relation to one another: it is the in-itself of difference or the differently different’ – in other words, difference in the second degree, the self-different which relates different to different by itself’ {p 119}. This difference in itself or difference which relates heterogeneous systems is the disparate. ‘We have seen that small and large apply badly to difference, because they judge it according to the criteria of the Same and similar. If difference is related to its differenciator, and if we refrain from attributing to the differenciator an identity that it cannot and does not have, the the difference will be small or large according to its possibilities of fractionation – that is, according to the displacements and the disguise of the differenciator’ {p 120}. Differences large or small can not claim resemblance and the relaxation of it respectively. ‘Resemblance is in any case an effect, a functional product, an external result – an illusion which appears once the agent arrogates to itself an identity that it laced. The important thing is not that the difference be small or large, and ultimately always small in relation to a greater resemblance. The important thing, for the in-itself, is that the difference, whether small or large, be internal’ {pp. 120-1 emphasis in bold of DPB}. Difference is the kernel of the system.In playing this role (of precursor DPB) it (Language DPB) differenciates the differences between the different things spoken of, relating these immediately to one another in series which it causes to resonate’ {p 121}. DPB this reminds me of the propensity of a system to define its cosmology and he topology of its space from within through internal resonances, and the explanation here is that this occurs through the differences of differences within series, in this case in different series of language as it is used. ‘What takes place in the system between resonating series under the influence of the dark precursor is called ‘epiphany’’ {p 121}. ‘The trinity complication-explication-implication accounts for the totality of the system – in other words, the chaos which contains all, the divergent series which lead out and back in, and the differenciator which relates them one to another. Each series explicates or develops itself, but in its difference from the other series, which it implicates and which implicate it, which it envelops and which envelop it; in this chaos which complicates everything. The totality of the system, the unity of the divergent series as such, correspnds to the objectivity of a ‘problem’’ {pp. 123-4 emphasis of the author, emphasis in bold of DPB}. DPB This is an explanation of my concept of the monads and perhaps even the nomad reality of Weaver (are we getting there). ‘The essential point is the simultaneity and contemporaneity of all the divergent series, the fact that all coexist. From the point of view of the presents which pass in representation, the series are certainly successive, one ‘before’ and the other ‘after’. It is from this point of view that the second is said to resemble the first. However, this no longer applies from the point of view of the chaos which contains them, ..’ {p 124 emphasis of the author}. When two series coexist they unfold simultaneously and they are equal, then the differences between the two are equal. However small the differences are the one is not a model for the other the other not a copy of the one. Resemblance and identity are functional effects of that difference which is originary with the system. The systems coexist independent of any resemblance. ‘It is under this aspect, without doubt, that the eternal return is revealed as the groundless ‘law’ of this system. The eternal return does not cause the same and the similar to return, but is itself derived from a world of pure difference. .. The eternal return has no other sense but this: the absence of any assignable origin – in other words, the assignation of difference as the origin, which then relates different to different in order to make it (or them) return as such’ {p 124}. ‘Repetition is no more the permanence of the One, than the resemblance of the many. The subject of the eternal return is not the same but the different, not the similar but the dissimilar, not the one but the many, not necessity but chance’ {p 126 emphasis in bold of DPB}. The same and the similar are effects of the operations of the eternal return.

Chapter III The Image of thought

GD to philosophize involves to refer all presuppositions to the empirical self. And in that sense it is both objective and subjective, to start with what everyone knows, pre-conceptually and pre-philosophically. ‘The philosopher takes the side of the idiot, as though of a man without presuppositions’ {p 130 emphasis of DPB}. DPB Important, mention in the introduction: This is applicable also to my approach of economic thinking. No presupposed ideas should be required to explain why and how firms exist. My explanation, namely my theory should be explained in terms of the empirical self of the envisioned audience. ‘Many people have an interest in saying that everybody knows ‘this’, that everybody recognizes this, or that nobody can deny it. (They triumph easily so long as no surly interlocutor appears to reply that he does not wish to be so represented, and that he denies or does not recognize those who speak in his name.)’ {p 131}.

GD Conceptual philosophical thought presupposes a pre-philosophical and natural image of thought borrowed from common sense. According to this image thought has an affinity with the true. In terms of it, everyone is supposed to know what it means to think. This image prejudges everything. But it is not a natural given: ‘’Everybody’ knows very well that in fact men think rarely, and more often under the impulse of a shock than in the excitement of a taste for thinking’ {p 132}. DPB Nice for the introduction. Also interesting that this is the only condition from which to develop this philosophy: to appeal to a general lack of something! But they claim a lack of every other element of cognition, namely hearing, memory &c. but never a lack of capabilities to think. Something is recognized ’when all the faculties (perceiving, memory, imagination, understanding DPB) together relate their given and relate themselves to a form of identity in the object’ {p 133}. DPB How can this image of thought be overturned as a pure act of recognition? Importantly: the faculties are a kind of an overlay over themselves and they have a connection between themselves, but they are not a kind of a Cartesian function as such. ‘Such is the world of representation in general. We said above that representation was defined by certain elements: identity with regard to concepts, opposition with regard to the determination of concepts, analogy with regard to judgment, resemblance with regard to objects’ {p 137 emphasis of the author}.

Something in the world forces us to think. This something is an object not of recognition but of a fundamental encounter. .. In whichever tone, its primary characteristic is that it can only be sensed. In this sense it is opposed to recognition. In recognition, the sensible is not at all that which can only be sensed, but that which bears directly upon the senses in an object which can be recalled, imagined or conceived’ {p 139 emphasis of DPB}. GD The sensible can be attained via the senses, or not through the senses, but through other faculties. The sensible presupposes the use of the senses and the exercise of the other faculties in a common sense. ‘The object of encounter, on the other hand, really gives rise to sensibility with regard to a given sense’ {p 139}. DPB Important: thinking is induced in an encounter by something that can be sensed. It is opposed to recognition whereby the induction takes place by a sensibility which bears upon the senses through recalling, imagination or conception. ‘Our concern here is not to establish such a doctrine of the faculties. We seek only to determine the nature of its requirements. In this regard, the Platonic determinations cannot be satisfactory. For it is not figures already mediated and related to representation that are capable of carrying the faculties to their respective limits but, on the contrary, free or untamed states of difference in itself; not qualitative opposition within the sensible, but an element which is in itself difference, and creates at once both the quality in the sensible and the transcendent exercise within sensibility. This element is intensity, understood as pure difference in itself, as that which is at once both imperceptible for empirical sensibility which grasps intensity only already covered or mediated by the quality to it gives rise, and at the same time that which can be perceived only from the point of view of a transcendental sensibility which apprehends it immediately in the encounter’ {p 144 emphasis in bold of DPB}. DPB this grasps the essence of the difference between the ‘states of difference in itself’ and ‘instances of difference related to representation’ in the sense that they are perceived through the senses.

GD There is something which is communicated between the faculties. But it is metamorphosed and does not form a common sense. There are in this sense Ideas which traverse all the faculties but which are the object of none in particular. ‘Perhaps, in effect, as we shall see, it will be necessary to reserve the name of Ideas not for pure cogitanda but rather for those instances which go from sensibility to thought and from thought to sensibility, capable of engendering in each case, according to their own order, the limit- or transcendent-object of each faculty.. Ideas are problems, but problems only furnish the conditions under which the faculties attain their superior exercise. Considered in this light, Ideas, far from having as their milieu a good sense or a common sense, refer to a para-sense which determines only the communication between disjointed faculties’ {p 146 emphasis of the author}. DPB Important. Where does an Idea exist. Like the meme it exists in the ‘space’ between having been perceived and having been expressed. GD inserts thinking.

Chapter IV Ideas and the Synthesis of Difference

Ideas are problematic. Problems are Ideas. DPB Answers to questions are ideas. ‘Ideas have legitimate uses only in relation to concepts of the understanding; but conversely, the concepts of the understanding find the ground of their (maximum) full experimental use only in the degree to which they are related to problematic Ideas: either by being arranged upon lines which converge upon an ideal focus which lies outside the bounds of experience, or by being conceived on the basis of a common horizon which embraces them all. Such focal points or horizons are Ideas – in other words, problems as such – whose nature is at once both immanent and transcendent’ {pp. 168-9 emphasis in bold of DPB}. DPB if something is immanent (transfer to a next state originates in them) and transcendent (they are superior to the transfer such enabling a focus). I am looking for this relation between ideas and memes. If Ideas are memes, then memes are both immanent (inducing the next state) and transcendent (allowing a focus): change originates from them (possible) and they are above change (possible). GD An object outside experience is represented in a problematic form: problems are the real objects of Ideas. DPB if an idea is an answer to a problem (represented with a question), then an Idea is all the possible answers to that problem. There is one problem and all these answers have it as their object. ‘The object of an Idea, Kant reminds us, is neither fiction nor hypothesis nor object of reason: it is an object which can be neither given nor known, but must be represented without being able to be directly determined. Kant likes to say that problematic Ideas are both objective and undetermined’ {p 169}. DPB but what is the substance of an Idea? How can a river have an Idea and social system have an Idea too? But then again, what is the difference between them in principle? Maybe there is a misunderstanding in regard the use of the word idea, because if an idea is an instance of a meme, then what is the relation between an idea as it is used here and the idea in that former sense?

The undetermined is positive and it acts like a focus or a horizon within perception. ‘In effect, the undetermined object, or object as it exists in the Idea, allows us to represent other objects (those of experience) which it endows with a maximum of systematic unity’ {p 169 emphasis of DPB}. DPB This explains how the suspected object of the Idea is also suspected to be / become an object of experience. Now it is possible that something from experience is recognized as an object of an Idea such that it is likened to a unity. ‘In this manner, however, the undetermined is only the first objective moment of the Idea. For on the other hand, the object of the Idea becomes indirectly determined: it is determined by analogy with those objects of experience upon which it confers unity, but which in return offer it a determination ‘analogous’ to the relations it entertains with them. Finally, the object of the Idea carries with it the ideal of a complete and infinite determination, since it ensures a specification of the concepts of the understanding, by means of which the latter comprise more and more differences on the basis of a properly infinite field of continuity’ {p 169 emphasis of DPB}. DPB This is akin to my encounter and the Luhmann event where the mind meets the meme through the experiences which I have coined realizations, namely the expressions and perceptions during the encounter (Luhmann event). Now the Idea (or its object) is likened to the experience at some level of detail. Both as a consequence are affected by / in the event. The quote also describes how this takes place: as a pursuit of a complete determination of the understanding for reasons of the infinity of the continuity (the understanding is expanded through the realization that there are ever more more differences). ‘Ideas, therefore, present three moments: undetermined with regard to their object, determinable with regard to the objects of their experience, and bearing the ideal of an infinite determination with regards to concepts of the understanding’ {p 169 emphasis of DPB}. DPB This resonates with me because of the process of the hands clapping where the mind is influenced by the encounters with memes. But in addition this describes how the pump works: why do they ‘want to’ enter encounters time and again. GD likens the Idea to dx. DPB my understanding is that many dx make up an x and therefore it is x which should be likened to the Idea. But dx only is something in relation to x and when related they add up to zero. I am not clear about this. ‘Ideas are concrete universals in which extension and comprehension go together – not only because they included variety or multiplicity in themselves, but because they include singularity in all its varieties. They subsume the distribution of distinctive or singular points; their distinctive character – in other words, the distinctiveness of Ideas – consists precisely in the distribution of the ordinary and the distinctive, the singular and the regular, and in the extension of the singular across regular points into the vicinity of another singularity. There is no abstract universal beyond the individual or beyond the particular and the general; it is singularity in itself which is ‘pre-individual’ {p 176 emphasis of DPB}. DPB The first sentence refers to both the meme and the mind. Or rather it refers to the encounter, where the extension and the comprehension are shaped. The Ideas include singularity in all its varieties. Singularities stretch up to the vicinity of the next one. There is no abstract of them but it is the singularity itself that is pre-individual.

The central question here is whether infinite is real of fictive. ‘That is why the metaphysical question was announced from the outset: why is it that, from a technical point of view, the differentials are negligible and must disappear in the result? It is obvious that to invoke here the infinitely small, and the infinitely small magnitude of the error (if there is ‘error’), is completely lacking in sense and prejudges infinite representation’ {p 177 emphasis of DPB}. DPB I believe this is what chaos theory has taught us (or what it has confirmed) and also it is confirmed by Wolfram: that the differentials or any numbers assigned to real things) are irrelevant for the processes. It is a mere ranking for human consumption. To treat the differentials in calculus as they are treated is required to enable the identification of optima, not because they are pertinent to the system under review (DPB my words, this is a common mistake in economics also). ‘In short, the complete determination of a problem is inseparable from the existence, the number and the distribution of the determinant points which precisely provide its conditions (one singular point gives rise to two condition equations). However, it then becomes more and more difficult to speak of error or the compensation of errors. .. They (the condition equations DPB) are constitutive of the problem and of its synthesis’ {p 177 emphasis of the author}. DPB This reminds me of the meme and the realization as an Idea in an actual (the ensemble of the problem and its conditions). The point is that there is no such thing as a thing and therefore not a variation from its ideal and therefore not an error. ‘However, the problematic element, with its extra-propositional character, does not fall within representation. Neither particular nor general, neither finite nor infinite, it is the object of the Idea as a universal. This differential element is the play of difference as such, which can neither be mediated by representation nor subordinated to the identity of the concept’ {p 178}. DPB Re problematic: see the first sentence of the summary of this chapter. Three aspects of a problem are: 1) it is different in kind from a solution 2) it is transcendant in relation to the solutions it engenders (find the problem which belongs to these questions is akin to a problem of mathematical integration) and 3) it is immanent in the solutions which cover it. Every problem is dialectical (there are no non-dialectical problems, by positing the question a distinction is automatically made) and every solution is mathematical (or economic, &c): ‘Problems are always dialectical: the dialectic has no other sense, nor do problems have another sense’ {p 179 emphasis of the author}. The discipline does provide solutions to problems but also ‘.. the expressions of the problems relative to the field of solvability which they define’ {p 179}. DPB Why would this possibly be important? I reckon it is because of the way that firms develop solutions to the problems with which they find themselves confronted. They are in fact solution machines for the problems assigned to them. DPB Possibly important as a matter of introduction to the final chapters where distinctions are discussed.

Ideas are multiplicities: every idea is a multiplicity or a variety. In this Riemannian usage of the word ‘multiplicity’ (taken up by Husserl, and again by Bergson, the utmost importance must be attached to the substantive form: multplicity must not designate a combination of the many and the one, but rather an organisation belonging to the many as such, which has no need whatsoever of unity in order to form a system’ {p 182}. DPB see explanation from Wikipedia: The philosopher Jonathan Roffe describes Deleuze’s concept of Multiplicity as follows: “A multiplicity is, in the most basic sense, a complex structure that does not reference a prior unity. Multiplicities are not parts of a greater whole that have been fragmented, and they cannot be considered manifold expressions of a single concept or transcendent unity. On these grounds, Deleuze opposes the dyad One/Many, in all of its forms, with multiplicity. Further, he insists that the crucial point is to consider multiplicity in its substantive form – a multiplicity – rather than as an adjective – as multiplicity of something. Everything for Deleuze is a multiplicity in this fashion.”Deleuze argues in his commentary Bergsonism (1966) that the notion of multiplicity forms a central part of Bergson’s critique of philosophical negativity and the dialectical method. The theory of multiplicities, he explains, must be distinguished from traditional philosophical problems of “the One and the Multiple.”{4} By opposing “the One and the Multiple,” dialectical philosophy claims “to reconstruct the real,” but this claim is false, Bergson argues, since it “involves abstract concepts that are much too general.”{5}

Instead of referring to “the Multiple in general”, Bergson’s theory of multiplicities distinguishes between two types of multiplicity: continuous multiplicities and discrete multiplicities (a distinction that he developed from Riemann).{6} The features of this distinction may be tabulated as follows:

Continuous multiplicities Discrete multiplicities
differences in kind differences in degree
divides only by changing in kind divides without changing in kind
non-numerical – qualitative numerical – quantitative
differences are virtual differences are actual
continuous discontinuous
qualitative discrimination quantitative differentiation
succession simultaneity
fusion juxtaposition
organization order
subjective – subject objective – object
duration space

Wikipedia June 2019

So in other words a multiplicity is a multitude with a measure of organization (coherence) but without an identity. But that is also how I have used it, namely to explain what takes place in a multitude of ideas when there is not yet an autopoietic system in place. ‘’Multiplicity’, which replaced the one no less than the multiple, is the true substantive, substance itself. The variable multiplicity is the how many, the how and each of the cases. Everything is a multiplicity in so far as it incarnates an Idea. .. Instead of the enormous opposition between the one and the many, there is only the variety of multiplicity – in other words, difference’ {p 182 emphasis of DPB}. DPB This means that every system is one on the condition that it can do something. I have to amend this in the text, that an autopoietic system is a multiplicity too, but one of a kind. As per the autopoiesis it has an additional design condition. ‘An Idea is an n-dimensional, continuous, defined multiplicity.Colour – or rather, the Idea of colour – is a three-dimensional multiplicity. By dimensions we mean the variables or co-ordinates upon which a phenomenon depends; by continuity, we mean the set of relations between changes in these variables – for example, a quadratic form of he differentials of the co-ordinates; by definition we mean the elements reciprocally determined by these relations, elements which cannot change unless the multiplicity changes its order and its metric’ {p 182 emphasis of DPB}. DPB I have written how I understand dimensions: I remember that it is something like this: what is comparable between the properties of different elements or components. I do not agree with the continuous in a mathematical sense, because I don’t believe that there is such a thing as a continuous form. GD The conditions for the emergence of an Idea are: 1) the elements of the multiplicity must have neither sensible form nor conceptual signification, nor, therefore, any assignable function 2) The elements must be determined reciprocally namely by reciprocal relations that alllow no independence to exist and 3) a differential relation must be actualized in diverse spatio-temporal relationships at the same time. ‘The Idea is thus defined as a structure. A structure or an Idea is a ‘complex theme’, an internal multiplicity – in other words, a system of multiple, non-localisable connections between differential elements which is incarnated in real relations and actual terms. In this sense, we see no difficulty in reconciling genesis and structure’ {p 183 emphasis of DPB}. DPB This is very important, because this is at the heart of the emergence of a firm as a firm. This is called structuralism. The text goes on as follows: It is sufficient to understand that the genesis takes place in time not between one actual term, however small, and another actual term, but between the virtual and its actualization – in other words, it goes from the structure to its incarnation, from the conditions of a problem to the cases of solution, from the differential elements and their ideal connections to actual terms and diverse real relations which constitute at each moment the actuality of time’ {p 183 emphasis of DPB}. DPB Important! This is a description of how I understand individuation. This genesis is static, it is passive synthesis.

First example:-

Second example: the organism as biological Idea. ‘Nevertheless, chromosomes appear as loci; in other words, not simple as places in space but as complexes of relations of proximity; genes express differential elements which also characterise an organism in a global manner, and play the role of distinctive points in a double process of reciprocal and complete determination; the double aspect of genes involves commanding several characteristics at once, and acting only in relation to other genes; the whole constitutes a virtuality, a potentiality; and this structure is incarnated in actual organisms, as much from the point of view of the determination of their species as from that of the differenciation of their parts, according to comparative speeds or slowness which measure the movement of actualisation’ {p 185 emphasis of DPB}. DPB This words well how an organism is an instance, an example of an organism, which occupies a part, a compartment in the space of all possible solutions, a station at the pivot of an out of equilibrium network. That particular solution that has become that organism, which tensions the space of its compartment (can we say its niche?) and in doing so it tensions the space of all possible solutions in regards organisms. But as yet it is unclear which instances of particular species are to be expected, and how many are at all possible. And in particular that is unknown, because the sequence determines what can come after. Each of the strands that have become a particular organism is sensitively dependent on (initial or at least external) conditions, and as a consequence when something changes somewhere then a species that could have followed the one just gone extinct will now never be possible and a range of new organisms (designs) has become possible with the extinction of that one. In this same sense, and somewhat confusingly, the meme is an Idea also. It is a bit confusing because it involved ideas in a more literal sense, while in the above example it is the Idea of a physical solution.

Third example: Are there social Ideas, in a Marxist sense? ‘The social Idea is the element of quantitability, qualitability and potentiality of societies. It expresses a system of multiple ideal connections, or differential relations between differential elements: these include relations of production and property relations which are established not between concrete individuals but between atomic bearers of labour-power or representatives of property. The economic instance is constituted by such a social multiplicity – in other words, by the varieties of these differential relations’ {p 186}. DPB This quote GD suggests to tension the economic sphere as per the dimensions of a number of parameters assigned to the ‘bearers of..’ as their incarnation. This is very interesting, because GD sees people ‘as a species’ as the composing elements. They contribute to the economic system as per their neutral contribution and that determines those dimensions. The number of dimensions is small and limited. The ideas are considered to be separated from the individual people bearing them. The identity of the people is not considered to be relevant (atomic bearers). ‘In short, the economic is the social dialectic itself – in other words, the totality of the problems posed to a given society, or the synthetic and problematising field of that society. In all rigour, there are only economic social problems, even though the solutions may be juridical, political or ideological, and the problems may be expressed in these fields of resolvability’ {p 186}. DPB Important (though doubtfully quotable) and indirect. The point is that the economic system is seen as a social dialectic. I wonder if this means a system as such, because the final sentence mentions resolvability. And so is it a dialectic system resolving problems?

Ideas are complexes of coexistence. In a certain sense all Ideas coexist, but they do so at points, on the edges, and under glimmerings which never have the uniformity of a natural light. On each occasion, obscurities and zones of shadow correspond to their distinction. Ideas are distinguished from one another, but not all in the same manner as forms and the terms in which these are incarnated. They are objectively made and unmade according to the conditions which determine their fluent synthesis. This is because they combine the greatest power of being differentiated with an inability to be differenciated. Ideas are varieties which include in themselves sub-varieties’ {pp. 186-7 emphasis of the author}. DPB Important The concept of an Idea is not (or not only) the same as the concept of an idea as it is used everyday. It can be anything including any process. But it seems that the concept points at the ‘mechanics’ of these things and processes, not their representation. They are ‘complexes of coexistence’ which means that they start where another begins. I guess this takes a while, and on some occasions it never happens and there is always a fibrillation. Anyhow, the locus where one begns and the other ends s at the point where attractions and repulsions take their influence. And also that they develop in the context of others. But that does not mean the same as the taking effect of their forms, I take it that this means their behavior. They have no overlappings, but they touch where they have, or seems to have (it is not clear), common points. They are distinct but not in the same way as they are said to be distinct, namely in a linguistic sense. They are made to what they are (if they are) by the conditions they pose to one another. They tension the space they occupy and in that sense they differentiate, but they do not differenciate, namely make new differences, become by themselves different. This bit is difficult to understand, unless it is taken into account that they require an observer to differenciate (them). Can it be that such newness is in the eye of the observer and it did not pre-exist because the observer was not present? Consider the example of the liver fluke: from the perspectves of the individual hsts it is less strange that this contraption comes together than it is for the (human) observer to whom this solution appears to be a very unlikely coincidence. Ideas are an sich varieties which have in them sub-varieties (is this the same as to say that they have sub-Ideas in them?). That implies that Ideas are not just memes but that they are memeplexes too. The answer may be here, important: ’We can distinguish three dimensions of variety. In the first, vertical dimension we can distinguish ordinal varieties according to the nature of the elements and the differential relations: for example, mathematical, mathematico-physical, chemical, biological, sociological and linguistic Ideas.. … Each level implies differentials of a different dialectical ‘order’, but the elements of one order can pass over into those of another under new relations, either by being dissolved in the larger superior order or by being reflected in the inferior order. In the second, horizontal dimension we can distinguish characteristic varieties corresponding to the degrees of a differential relation within a given order, and to the distribution of singular points for each degree (such as the equation for conic sections, which gives according to the case an ellipse, a hyperbola, a parabola or a straight line; or the varieties of animal ordered from the point of view of unity of composition; or the varieties of language ordered from the point of view of their phonological system). Finally, in depth we can distinguish axiomatic varieties which determine a common axiom for differential relations of a different order, on condition that this axiom itself coincides with a third-order differential relation (for example, the addition of real numbers and the composition of displacements; or, in an altogether different domain, the weaving speech practiced by the Griaule Dogons). Ideas and the distinctions between Ideas are inseparable from their types of varieties, and from the manner in which each type enters into the others. We propose the term ‘perplication to designate this distinctive and coexistent state of Ideas’ {p 187 emphasis of the author, emphais in bold of DPB}. DPB There are three kinds of varieties: vertical, horizontal and in depth, which are always there and their particular combination is inseparable from the Idea and its distinctions. This means that there is no inherent difference between memes and memeplexes, but their elements can pass over between orders (I guess of observation), such as memes passing over from one social system, say efficiency objectives from business economics to another, say efficient spending of tax money as an agenda item in politics, and they are characterized by their differential relations within an order, meaning that they have a different relation between them and that I have tried to solve using the concept of connotations. The third one I find difficult to understand: a common axiom in vigor on different orders: that means that there are common properties on different order, but that is the same as to say that an organism has the same properties as the molecule. ‘Ideas are by no means essences. In so far as they are the object of Ideas, problems belong on the side of events, affections, or accidents rather than on that of theorematic essences. Ideas are developed in the auxiliaries and the adjunct fields by which their synthetic power is measured. Consequently, the domain of Ideas is that of the inessential’ {p 187 emphasis of DPB}. DPB Their variety can change and therefore they are not essential and therefore they are inessential, a mobile scatter of Ideas with varying relations between them and between orders and axioms. Important: but isn’t the axiom determined by the observer and is this therefore not the crux of the fact that the Idea is subject to the focus of the observer? ‘In this sense, it is correct to represent a double series of events which develop on two planes, echoing without resembling each other: real events on the level of the engendered solutions, and ideal events embedded in the conditions of the problem, like the acts – or, rather, the dreams – of the gods who double our history. The ideal series enjoys the the double property of transcendence and immanence in relation to the real’ {pp.188-9 emhasis of DPB}. DPB These are like my two planes of development: one of the realization of memes and one of the development of memes themselves. The realization is the real and the memes are the virtual (GD calls it ideal, but what he means is all the real potential in the virtual). The final sentence is about their relation: the ideal is transcendent in the sense that it is everything that the system could possibly be (but never is, because it is not as such and because it changes all the time) and it is is immanent to the real because it is the fountain of possibilities for it: some of the possibilities are selected and most are not. ‘For this reason, the procedure capable of following and describing multiplicities and themes, the procedure of vice-diction, is more important than that of contradiction, which purports to determine essences and preserve their simplicity. It will be said that the essence is by nature the most ‘important’ thing. This, however, is precisely what is at issue: whether the notions of importance and non-importance are not precisely notions which concern events or accidents, and are much more ‘important’ within accidents than the crude opposition between essence and accident itself. The problem of thought is tied not to essences but to the evaluation of what is important and what not, to the distribution of singular and regular, distinctive and ordinary points, which takes place entirely within the inessential or within the description of a multiplicity, in relation to the ideal events which constitute the conditions of a ‘problem’. To have an Idea means no more than this, and erroneousness or stupidity is defined above all by its perpetual confusion with regard to the important and the unimportant, the ordinary and the singular’ {pp. 189-90 emphasis of the author, emphasis in bold of DPB}. DPB There is no ‘important’ thing. Nothing is important. It is just Ideas developing themselves in the intermediacy of the real. It is, however, and important issue for those who want to stay alive: now they must make sense of what might be dangerous to them and express themselves accordingly in order to protect themselves. ‘Vice-diction has two procedures which intervene both in the determination of the conditions of the problem and in the correlative genesis of cases of solution: these are, in the first case, the specification of adjunct fields and, in the second, the condensation of singularities’ {p 190 emphasis of the author}. 1) identification of the conditions through the identification fragments of ideal past or future events which render the problem solvable and 2) establish the modality by which they are connected to the initial field.

There is no more opposition between event and structure or sense and structure than there is between structure and genesis. Structures include as many ideal events as they do varieties of relations and singular points, which intersect with the real events they determine. Those systems of differential elements and relations which we call structures are also senses from a genetic point of view, with regard to the actual terms and relations in which they are incarnated. The true opposition lies somewhere else: between Idea (structure-event-sense) and representation. With representation, concepts are like possibilities, but the subject of representation still determines the object as really conforming to the object, as an essence’ {p 191}. DPB I have quoted this for the potential relevance of the definition of the term structure and how it relates to representation. It resonates with me because of the promise I made to deliver an explicit model of the firm. GD Representation is knowledge realized through recognition by the one who thinks. ‘The virtuality of the Idea has nothing to do with possibility. Multiplicity tolerates no dependence on the identical in the subject or in the object. The events and singularities of the Idea do not allow any positing of an essence as ‘what the thing is’’ {p 191}. DPB Important I find the first sentence disconcerting because I have used it in the text as precisely that: all that it could possibly be. But I believe the term possibility is used in a different (and possibly the correct) way here: it means that a multiplicity is any one/many that shows some kind of behavior and it should not depend on either the object nor the subject to identify the identical in the other. Instead there is some recognition of the one in the other based on what they both can do, not what either ‘is’. In other words the possibility should not be used in a statistical sense, namely one of the options known prior to the experiment. The final outcome is open ended and the real cannot be known in advance, while yet it is immanent in the ideal, given a particular environment.

What is the difference between a problem and a question? ‘ .. questions express the relation between problems and the imperatives from which they proceed’ {p 197 emphasis of the author}. DPB Of all the possible influences, the imperatives are the ones that drive the behavior that has attracted the focus of the observer. This is the formulation of the problem in general and the expression of that problem in terms of the motivators in the focus of the observer is the question (is this the case?). Kant. … He defined an imperative as any proposition declaring a certain action (or inaction) to be necessary. ‘It is rather a question of the throw of the dice, of the whole sky as open space and of throwing as the only rule. The singular points are on the die; the questions are the dice themselves; the imperative is to throw. Ideas are the problematic combinations which result from the throws’ {p 198}. DPB Important the final sentence suggests that the Idea is the total of the outcomes based on that particular arrangement. Not all the possible outcomes (as I suggest in my text), but the ones that have actually come out. No, it can also mean the ones that have come out plus the ones that will come out in the future. That implies all the possible outcomes, many of which will not in actuality take place. But is this the same as to say all the possible? ‘.. ;each throw of the dice affirms the whole of chance each time. The repetition of throws is not subject to the persistence of the same hypothesis, nor to the identity of a constant rule. The most difficult thing is to make chance an object of affirmation, but it is the sense of the imperative and the questions that it launches. .. Chance is arbitrary only in so far as it is not affirmed or not sufficiently affirmed, in so far as it is distributed within a space, a number and under rules destined to avert it’ {p 198 emphasis of the author}. DPB I am trying to get a fix on the Idea. ‘What does it mean, therefore, to affirm the whole of chance, every time, in a single time? This affirmation takes place to the degree that the disparates which emanate from a throw begin to resonate, thereby forming a problem. The whole of chance is then indeed in each throw, even though this be partial, and it is there in a single time even though the combination produced is the object of a progressive determination. The throw of the dice carries out the calculation of problems’ {p 198}. DPB Important here is the connection between the source of repetition and the difference, as per the Idea, namely the Difference, is conceived in every event of the throwing of a die. This is how the circular relation is made between the imperatives and the problems which follow from them: ‘Resonance constitutes the truth of a problem as such, in which the imperative is tested, even though the problem itself is born of the imperative. Once chance is affirmed, all arbitrariness is abolished every time’ {p 198}. DPB important perhaps also, it seems, because of the role of resonance. And then a further conditioning vis a vis thought: ‘Consequently, far from being the properties or attributes of a thinking substance, the Ideas which derive from imperatives enter and leave only by that fracture in the I, which means that another always thinks in me, another who must also be thought. Theft is primary in thought’ {pp. 199-200}. Every thing has its beginning in a question, but the question itself cannot be said to begin. Might the question, along with the imperative which it expresses, have no other origin than repetition?’ {p 200}.There are, nevertheless several throws of the dice: the throw of the dice is repeated. Each, however, takes the chance all at once, and instead of having the different, or different combinations, result from the Same, has the same, or the repetition, result from the Different. In this sense, the repetition which is consubstantial with the question is at the source of the ‘perplication’ of Ideas. The differential of the Idea is itself inseparable from the process of repetition which defined the throw of the dice’ {pp. 200-1}.

Ideas contain all the varieties of differential relations and all the distributions of singular points coexisting in diverse orders ‘perplicated’ in one another. When the virtual content of an Idea is actualised, the varieties of relation are incarnated in distinct species while the singular points which correspond to the values of one variety are incarnated in the distinct parts characteristic of this or that species’ {p 206}. DPB Important! From this description I understand that the Idea is all that an arrangement of something can be. The examples are: the Idea of color is like white light that contains all the possible colors, white noise that contains all possible sounds, white language, white society. This is much like my understanding of a meme. ‘Thus, with actualisation, a new type of specific and partitive distinction takes the place of the fluent ideal distinctions. We call the determination of the virtual content of an Idea differentiation; we call the actualisation of that virtuality into species and distinguished parts differenciation. It is always in relation to a differentiated problem or to the differentiated conditions of a problem that a differenciation of species and parts is carried out, as though it corresponded to the cases of solution of the problem. It is always a problematic field which conditions a differenciation within the milieu in which it is carnated’ {pp. 206-7 emphasis of DPB}. DPB Very important! This is how GD explains the relation between the Idea and its actualisation, namely the meme and its realization. The determination is the T and the actualisation is the C. The problem is first Td before it can be Cd. The C is conditioned by a problematic field in the milieu of its carnation. GD there is no negation: first there is a process of determination of the elements and their relations, pure positive, then there is a process of affirmation also pure positive. DPB This resonates with me, because the conditioning is a positive process, where some elements and their relations (differences between multiple differentiated processes) are conditioned through restrictions, but these restrictions are attractions and repulsions and therefore positive. Hence there is no negation. GD negation only exists in the representation, the primary is always with difference and differenciation. {cf 207}.

GD Using the concept of the virtual avoided to enter in a vagueness of a notion closer to the undetermined than the determined. DPB The use of the concept of the virtual enables us to deal with things that are not fully determined. Why are they not fully determined? Because nothing ever is, and it cannot be because it nothing is essential. Therefore there is always something of the environment in the observed thing. ‘The virtual is not opposed to the real but to the actual. The virtual is fully real in so far as it is virtual. .. Indeed, the virtual must be defined as strictly a part of the real object – as though the object had one part of itself in the virtual into which it plunged as though into an objective dimension’ {pp. 208-9 emphasis of the author}. DPB This explains how the virtual is not a statistical space, but instead all the outcomes are possible. ‘The reality of the virtual consists of the differential elements and relations along with the singular points which correspond to them. ‘The reality of the virtual is structure. We must avoid giving the elements and relations which form a structure an actuality which they do not have, and withdrawing from them a reality which they have. We have seen that a double process of reciprocal determination and complete determination defined that reality: far from being undetermined, the virtual is completely determined’ {p 209}. DPB the virtual offers a determined state, then the actual conditions that to render one of them real. But the statement above explains that the elements and relations are not actual but real. Is this what Marta said that I mistook? The actual is determined only by outside factors. So the virtual is in the structure of the system, the outside conditions to affirm it such that they become real. ‘Whereas differentiation determines the virtual content of the Idea as problem, differenciation expresses the actualisation of this virtual and the constitution of solutions (by logical integrations)’ {p 209 emphasis of DPB}. DPB This explains the workings of the virtual and the actual through processes of differentiation and differenciation. This is the pump. ‘For the nature of the virtual is such that, for it, to be actualised is to be differenciated. Each differenciation is a local integration or a local solution which then connects with others in the overall solution or the global integration. This is how, in the case of the organic, the process of actualisation appears simultaneously as the local differenciation of parts, the global formation of an internal milieu, and the solution of a problem posed within the field of constitution of an organism. An organism is nothing if not the solution to a problem, as are each of its differenciated organs, such as the eye which solves a light ‘problem’; but nothing within the organism, no organ, would be differenciated without the internal milieu endowed with a general effectivity or integrating power of regulation’ {p 211 emphasis of DPB}. DPB This is very important. This quote explains how local integration and global solution go hand in hand in an internal milieu. It resonates with me because of the notion of nesting. In this case various nested systems can coexist and become integrated and further differenciate in the context of one another. They are each others’ environments (milieux). In fact the quote says that development of differences – or becoming of differences (differenciation) – takes place in the fringes of the virtual and the actual of each of those integrated systems which is affected by a change to them.

The only danger in all this is that the virtual could be confused with the possible. The possible is opposed to the real; the process undergone by the possible is therefore a ‘realization’. By contrast, the virtual is not opposed to the real; it possesses a full reality by itself. The process it undergoes is that of actualisation’ {p 211 emphasis DPB}. DPB Very important This is a possible mistake in my thesis compared to how it is explained here. Because I have used the virtual as all the possible outcomes and it is the opposition of the all the actuals. This problem is more urgent because I have called this process realization. Which following this GD statement (warning) is wrong. The process described here is different: the virtual generates and offers possible outcomes, all of them real, and not restricted in themselves (I understand that). The former actual (which can only be particulars of the environment of the thing in focus) then restricts it to the real that it becomes/will become. It was a field of real and it will remain real. This is the same as the a variable of Ashby which regulates the workings of the system, which can only be external to the system in focus, it is the definition of Ashby’s machine. It is the production of existence, it is where the space of the system is tensioned up through actualisation: The virtual, by contrast, is the characteristic state of Ideas: it is on the basis of its reality that existence is produced, in accordance with a time and a space immanent in the Idea. Secondly, the possible and the virtual are further distinguished by the fact that one refers to the form of identity in the concept, whereas the other designates a pure multiplicity in the Idea which radically excludes the identical as a prior condition. Finally, to the extent that the possible is open to ‘realisation’, it is understood as an image of the real, while the real is supposed to resemble the possible. That is why it is difficult to understand what existence adds to the concept when all it does is double like with like (DPB When is intended as the suggestion what if). Such is the defect of the possible: a defect which serves to condemn it as produced after the fact, as retroactively fabricated in the image of what resembles it’ {pp. 211-2 emphasis of DPB}. DPB Important This is the solution to that misunderstanding: the possible is known afterwards only when one can do the statistics and determine what was possible before the dice were thrown such that the outcome was to become clear and the calculation was to be done. ‘Actual terms never resemble the singularities they incarnate. In this sense, actualisation or differenciation is always a genuine creation’ {p 212}. DPB This is the formula.

How does actualisation occur in things themselves? Why is differenciation at once both composition and determination of qualities, organisation and determination of species?’ {p 214}. ‘The entire world is an egg. The double differenciation of species and parts always presupposes spatio-temporal dynamisms. Take a division into 24 cellular elements endowed with similar characteristics: nothing yet tells us the dynamic process by which it was obtained – 2 x 12, (2 x 2) + (2 x 10), or (2 x 4) + (2 x 8)…? .. Thus, in the case of fishing: entrap the prey or strike it, strike it from top to bottom or from bottom to top. It is the dynamic processes which determine the actualisation of Ideas’ {p 216}. DPB This is an interesting / useful illustration. ‘The world is an egg, but the egg itself is a theatre: a staged theatre in which the roles dominate the actors, the spaces dominate the roles, and the Ideas dominate the spaces. Furthermore, by virtue of the complexity of Ideas and their relations with other Ideas, the spatial dramatisation is played out on several levels: in the constitution of an internal space, but also in the manner in which that space extends into the external extensity, occupying a region of it’ {p 216 emphasis of DPB}. DPB This is my monadic concept where everything depends on everything else in the milieu. What resonates also is, again, the integration of systems into one another, whereby each tensions up its own space and at once the space that the whole integrated thing takes up. ‘Everything is even more complicated when we consider that the internal space is itself made up of multiple spaces which must be locally integrated and connected, and that this connection, which may be achieved in many ways, pushes the object or living being to its own limits, all in contact with the exterior; and that this relation with the exterior, and with other things and living beings, implies in turn connections and global integrations which differ in kind from the preceding. Everywhere a staging at several levels’ {p 217 emphasis of DPB}. DPB the monad in the nomad. GD says that the wider spheres gather time for the components to tension their space before time arrives at their sphere. In this way a connection is established between the wider spheres and the narrower ones because now the wider sphere differenciates because of the changes in the narrower one, and changes its space, whereby also the narrower sphere must change.

Chapter V Asymmetrical Synthesis of the Sensible

The world ‘happens’ while God calculates; if the calculation were exact, there would be no world. The world can be regarded as a ‘remainder’, and the real in the world in terms of fractional or even incommensurable numbers. Every phenomenon refers to an inequality by which it is conditioned. Every diversity and every change refers to a difference which is its sufficient reason’ {p 222}. DPB This first statement resembles determinism but for a lack of exact calculations. But I don’t believe I believe this, because God’s calculations are precise. They couldn’t be more precise in fact. It is not imprecision that generates a world, and that renders the world a remainder. Lest the remark were intended differently, namely that there is no room for egalization and that new differences are generates time and again and that that is the source for difference and new difference. And in turn that that these new differences are the source for the existence of the world.

Every phenomenon flashes in a signal-sign system. In so far as a system is constituted or bounded by at least two heterogeneous series, two disparate orders capable of entering into communication, we call it a signal. The phenomenon that flashes across this system, bringing about the communication between disparate series, is a sign’ {p 222 emphasis of DPB}. DPB important signs because I use signs also, although I have to step up the precision of my terminology. GD ‘We call this state of infinitely doubled difference which resonates to infinity disparity. Disparity – in other words, difference or intensity (difference of intensity) – is the sufficient reason of all phenomena, the condition of that which appears. .. The reason of the sensible, of the condition of that which appears, is not space and time, but the Unequal in itself, disparateness as it is determined and comprised in difference of intensity, in intensity as difference’ {p 222 emphasis of the author}. DPB The doubled difference refers to the 2 it takes to tango, the double contingency of Luhmann. But GD explains here that difference of intensity, Unequal in itself, is a sufficient reason for the sensible to exist.

Intensity is difference, but this difference tends to deny or cancel itself out in extensity and underneath quality. It is true that qualities are signs which flash across the interval of a difference. In s o doing, however, they measure the time of an equalisation – in other words, the time taken by the difference to cancel itself out in the extensity in which it is distributed’ {p 223}. DPB Important Intensity is a particular kind of difference. Quality is the representation of an intensity. But this kind of difference cancels itself out in extensity, namely through (what I call) its expressions. The phrase underneath quality means that it cancels out not in plain sight but underneath it, in the system, where it is not sensible. This resonates because of its application to the canceling out of the differences that firms cognize in their environment. There are differences taking place in the firm, they are canceled out though the interactions in its environment and underneath particular qualities of the firm sensed (in the eye of) its stakeholders. ‘It is indeed in this manner that the principle of causality finds in the signaling process its categorical physical determination: intensity defines an objective sense for a series of irreversible states which pass, like an ‘arrow of time’, from more to less differenciated, from a productive to a reduced difference, and ultimately to a cancelled difference’ {p 223}. DPB Important elaboration of the process where the difference is canceled out through the extensity. But also it is a philosophical description of entropy production and the direction of time. Difference is the reason for change only to the extent that the change is required to cancel out the difference {cf. P 223}. GD Good sense distributes things: on the one hand and on the other hand, the final compensation and homogenization: ‘Good sense is by nature esschatological, the prophet of a final compensation and homogenization. .. Good sense is the ideology of the middle classes who recognize themselves in equality as an abstract product. It dreams less of acting than of constituting a natural milieu, the element of an action which passes from more to less differenciated: for example, the good sense of eighteenth century political economy which saw in the commercial classes the natural compensation for the extremes, and in the prosperity of commerce the mechanical process of the equalization of portions. It therefore dreams less of acting than of foreseeing, and of allowing free rein to action which goes from the unpredictable to the predictable (from the production of differences to their reduction. Neither contemplative nor active, it is prescient. .. Good sense does not negate difference: on the contrary, it recognizes difference just enough to affirm that it negates itself, given sufficient extensity and time’ {p 225}. DPB Very Important! Good sense is the concept that explains the canceling out of difference via the extensity of the system I a process of balancing. This concept I can use as a relativation of the positioning of market thinking and the invisible hand as the new providence, and the industrialisation of distribution of wealth in society (equalisation of portions). Good sense is based upon a synthesis of time, in particular the one which we have determined as the first synthesis, that of habit. Good sense is only good because it is wedded to the sense of time associated with that synthesis’ {p 225}. DPB I don’t really believe in the validity of the concept of time, other than for human consumption. But this notion of time can be replaced as a notion of clicks as a concept of a change of state of some thing relative to another thing. But if time is associated with habit it is also associated with repetition and therefore a irreducible order and that makes it ok. GD The past is very improbable (removed from its essences by lots of variation). The future is probable and cancels out difference (variation) and is therefore good. It is also therefore predictable. ‘Objects are divided up in and by fields of individuation, as are Selves’ {p 226}. DPB This is Wolfram rephrased, namely that our powers of perception are generated by the same processes as the processes in nature we are trying to perceive. ‘Good sense, therefore, has two definitions, one objective and one subjective, which correspond to those of common sense: a rule of universal distribution and a rule of universally distributed. Good sense and common sense each refer to the other, each reflect the other and constitute one half of the orthodoxy’ {p 226}. DPB Good sense does the distributing and common sense is what something can do once the distribution has taken place.

GD Difference is inexplicable. It is explicated, but in systems where it is cancelled. This means that it is essentially implicated, its being is implication (involve, entangle // entangle, mix up // tempt, entice). ‘Difference of intensity is cancelled or tends to be cancelled in this system, but it creates this system by explicating itself’ {p 228}. DPB The being of difference is implication and it is canceled by explication. This resonates with me and I have visualized it in a picture of the mixing currents. GD Quality has the double aspect of a sign: 1) referral to an implicated order of constitutive differences and 2) cancel out the differences in the extended order of constitutive differences in which they are explicated. DPB This is an important argument for the double layer memeplex-and-realization, where the memeplex is 1) and the realization is 2). ‘This is also why causality finds in signalling at once both an origin and an orientation or destination, where the destination in a sense denies the origin. .. (examples removed DPB) .. The vanishing of differences is precisely inseparable from an ‘effect’ of which we are victims. Difference in the form of intensity remains implicate in itself, while it is cancelled by being explicated in extensity’ {p 228}. DPB Important! The explicitized effects of change brought about by implicit differences change the difference while the intensities per se remain implicit? This says that the differences are a kind of a packaging which is removed in extensities but the contents of which, its intensities, remain implicit nonetheless. GD It is unnecessary to imagine extensive mechanisms for the restoration of differences {cf. P 228}. DPB I can use this to point at the impossibility of changing the operations of a firm: ‘For difference has never ceased to be in itself, to be implicated in itself even while it is explicate outside itself’ {p 228}. GD The paradox of entropy is that it is an extensive factor, but an extension (or explication) which is implicated as such in intensity. It has the function of making possible the movement by which the implicated explicates itself. Intensity has three characteristics: 1) Intensive quantity includes the unequal in itself, a difference in quantity which cannot be cancelled out: ‘Intensity is the uncancellable in difference of quantity, but this difference of quantity is cancelled by extension, extension being precisely the process by which intensive difference is turned inside out and distributed in such a way as to be dispelled, compensated, equalised and suppressed in the extensity which it creates’ {p 233}. 2) Intensity affirms difference, making difference an object of affirmation. 3) includes the other two: an implicated, enveloped or ‘embryonised’ quantity. Intensity is implicating and implicated in itself, where implication is understood as a perfectly determined form of being: ‘Within intensity, we call that which is really implicated and enveloping difference; and we call that which is really implicated or enveloped distance’ {p 237 emphasis of the author}. DPB If something is implicated and it envelops something else it is difference (different from that), if it is enveloped it is distance (distant from that). When we say that the eternal return is not the return of the Same, or of the Similar or the Equal, we mean that it does not presuppose any identity. On the contrary, it is said of a world without identity, without resemblance or equality. It is said of a world the very ground of which is difference, in which everything rests upon disparities, upon differences of differences which reverberate to infinity (the world of intensity). The eternal return is itself the Identical, the similar and the equal, but it presupposes nothing of itself in that of which it is said’ {p 241 emphasis of the author}. DPB This seems the same as Wolfram suggesting that the universe is a CA. This is a description of the great miracle: when everything is fluid anf unequal then why are there any coherences anyhow?

It is because nothing is equal, because everything bathes in its difference, its dissimilarity and its inequality, even within itself, that everything returns – or rather, that everything does not return. What does not return is that which denies eternal return, that which does not pass the test. It is quality and extensity which doe not return, in so far as within them difference, the condition of eternal return, is cancelled. So too the negative, in so far as difference is thereby inverted and cancelled. So too the identical, the similar, in so far as these constitute the forms of indifference’ {p 243 emphasis of DPB}. DPB But is remains in play as long as it does generate difference. And it can have as we learned from chaos theory.

A whole flow of exchange occurs between intensity and Ideas, as though between two corresponding figures of difference. Ideas are problematic or ‘perplexed’ virtual multiplicities, made up of relations between differential elements. Intensities are implicated multiplicities, ‘implexes’, made up of relations between asymmetrical elements which direct the course of actualisation of Ideas and determine the cases of solution for problems’ {p 244 emphasis of DPB}. DPB VOILA!.‘How is the Idea determined to incarnate itself in differenciated qualities and differenciated extensities? What determines the relations coexisting with the Idea to differenciate themselves in qualities and extensities? The answer lies precisely in the intensive quantities. Intensity is the determinant in the process of actualisation. It is intensity which dramatises. It is intensity which is immediately expresses in the basic spatio-temporal dynamisms and determines an ‘indistinct’ differential relation in the Idea to incarnate itself in a distinct quality and a distinguished extensity. .. However, it remains literally true that intensity creates the qualities and extensities in which it explicates itself, because these quelities and extensities do not in any way resemble the ideal relations which are actualised within them: differenciation implies the creation of the lines along which it operates’ {p 245 emphasis of the author, emphasis in bold of DPB}. DPB GD uses the concept of dramatise to explain the existence or formation of an egg as a stage for the world to develop. This is related to the question about the connotations: how are they determined? And then it goes on to make the connection with individuation. Finally! ‘How does intensity fill this determinant role? In itself, it must be no less independent of the differenciation than of the explication which proceeds from it. It is independent of the explication by virtue of the order of implication which defines it. It is independent of differenciation by virtue of its own essential process. The essential process of intensive quantities is individuation. Intensity is individuating, and intensive quantities are individuating factors. Individuals are signal-sign systems’ {p 246 emphasis of DPB}. ‘Individuation emerges like the act of solving such a problem (the appearance of an ‘objective’ problematic field DPB), or, – what amounts to the same thing – like the actualisation of a potential and the establishing of communication between disparates. The act of individuation consists not in suppressing the problem, but in integrating the elements of the disparateness into a state of coupling which ensures its internal resonance. The individual thus finds itself attached to a pre-individual half which is not the impersonal in it so much as the reservoir of its singularities.’ {p 246 emphasis of DPB}. ‘Individuation is the act by which intensity determines differential relations to become actualised, along the lines of differenciation and within the qualities and extensities it creates’ {p 246}. The pre-individual singularities are unaware of the individual. GD Individuation precedes differenciation and every differenciation presupposes a prior intense field of individuation. ‘As a result they (differential relations DPB) then form the quality, number, species and parts of an individual in short, its generality’ {p 247 emphasis of DPB}. ‘All differences are borne by individuals, but but they are not all individual differences’ {p 247}. DPB Important This is the basis for the idea that memes are dispersed throughout society, and they do not only belong to the firm. This is also the idea that individuation is a kind of behavioral identity.

Intensity or difference in itself thus expresses differential relations and their corresponding distinctive points. It introduces a new type of distinction into these relations and between Ideas a new type of distinction’ {p 252}. GD Ideas and relations are more than coexistent distinct and they enter states of simultaneity and succession. But intensities are implicated in one another, are enveloping an enveloped such that each expresses the changing totality of Ideas namely the ensemble of differential relations. ‘Individuality is not a characteristic of the Self but, on the contrary, forms and sustains the system of the dissolved Self’ {p 254}. DPB Important, because this conversely opens the possibility that a firm has an individuality. It can have a system that is a dissolved Self which sustains the individuality. But what means the individuality of a firm?

GD The more complex a system, the more values peculiar to implication (involvement, entanglement, confusion DPB) appear within it. Their presence allows a judgement of the system’s complexity. The values of implication are centres of envelopment. The function of these centres is defined in these ways: ‘First, to the extent that the individuating factors form a kind of noumenon of the phenomenon, we claim that the noumenon tends to appear as such in complex systems, that it finds it own phenomenon in the centres of development. Second, to the extent that sense is tied to the Ideas which are incarnated and to the individuations which determine that incarnation, we claim that these centres are expressive, or that they reveal sense. Finally, to the extent that every phenomenon finds its reason in a difference of intensity which frames it, as though this constituted the boundaries between which it flashes, we claim that complex systems increasingly tend to interiorize their constitutive differences: the centres of envelopment carry out this interiorisation of the individuating factors. The more the difference on which the system depends is interiorised in the phenomenon, the more repetition finds itself interior, the less it depends upon external conditions which are supposed to ensure the reproduction of the ‘same’ differences’ {p 256}. DPB description of complex systems.

Speaking of evolution necessarily leads us to psychic systems. For each type of system, we must ask what pertains to Ideas and what pertains to implication-individuation and explication-differenciation respectively’ {p 256}. DPB I think this summarizes the whole text so far. Check against these terms! GD I is the psychic determination of species (eg human being as a species), Self is the psychic organization. The Self and the I explicate each other throughout the history of the Cogito {cf. P 257}. ‘Individuation is mobile, strangely supple, fortuitous and endowed with fringes and margins; all because the intensities which contribute to it communicate with each other, envelop other intensities and are in turn enveloped. /moet dit erbij?/ The individual is far from indivisable, never ceasing to divide and change its nature. It is not a Self with regard to what it expresses, for it expresses Ideas in the form of internal multiplicities, made up of differential relations and distinctive points or pre-individual singularities. Nor is it an I with regard to its expressive character, for here again it forms a multiplicity of actualisation, as though it were a condensation of distinctive points or an open collection of intensities’ {pp. 257-8}. GD It is an error to look at this lack of determination and relativity as incompleteness of individuality or interrupted individuation. ‘It is Ideas which lead us from the fractured I to the dissolved Self. As we have seen, what swarms around the edges of the fracture are Ideas in the form of problems – in other words, in the form of multiplicities made up of differential relations and variations of relations, distinctive points and transformations of points. These Ideas, however, are expressed in individuating factors, in the implicated world of intensive quantities which constitute the universal concrete individuality of the thinker or the system of the dissolved Self’ {p 259}.

Death is inscribed in the I and the Self, like the cancellation of difference in a system of explication, or the degradation which compensates for the processes of differenciation’ {p 259}. DPB Important: the cancellation of the differences in a business process every time a product is sold and paid, or a loan is taken and repaid or an effort was made and salary received, &c. But also it is relevant for the firm ceasing to exist: an inherent immanent end of the difference. ‘Every death is double, and represents the cancellation of large differences in extension as well as the liberation and swarming of little differences in intensity’ {p 259}. DPB This is emergence and its opposite (inmergence?). DPB Important. This is useful for the explanation of a death that is not necessarily a thermodynamic death, or it is not explained in thermodynamic terms. Instead it is about the macro- to micro, the degradation of a unit a its scale to smaller unities different from it at smaller scales. ‘Desired from within, death always comes from without in a passive and accidental form‘ {p 259}. ‘On the one hand, it is a ‘de-differenciation’ which compensates for the differenciations of the I and the Self in an overall system which renders these uniform; on the other hand, it is a matter of individuation, a protest by the individual which has never recognized itself within the limits of the Self and the I, even when these are universal’ {p 259}.

Conclusion

Difference is only thinkable when tamed with the four collars of representation: identity in he concept, opposition in the predicate, analogy in judgement, and resemblance in perception. ‘Every other difference, every difference which is not rooted in this way, is an unbounded, uncoordinated and inorganic difference; too large or too small, not only to be thought but to exist’ {p 262}. DPB but these are requirements of representation, not of what is. And small or large differences are irrelevant from the perspective of them. Why are they out of bounds for an existence? ‘Ceasing to be thought, difference is dissipated in non-being. From this it is concluded that difference in itself remains condemned and must atone or be redeemed under the auspices of a reason which renders it livable and thinkable, and makes it the object of an organic representation’ {p 262}. DPB Difference in itself can only be when it is thought. Else it enters the sphere of non-being. Difference in itself must adapt such that it can become the object of the organic.

Simon – The Architecture of Complexity

Simon, H.A. . The Architecture of Complexity . Proceedings of the American Philosophical Society, Vol 106, No 6, pp. 467 – 482 . 1962

Development of a general systems theory to find out which abstracting properties from all of them can apply to all kinds of systems. Do diverse systems have anything non-trivial in common? This is addressed by ideas under the umbrella of cybernetics (if not a theory than at least an interesting point of view). The goal is to cast some light on the ways complexity exhibits itself wherever it is found in nature. The rough description of a complex system used here is: a system made up of many parts which interact in a non-simple way. In such systems the whole may be more than the parts in a pragmatic sense: ‘In the face of complexity, an in-principle reductionist may at the same time be a pragmatic holist’ [Simon 1962 p 468]. How complexity frequently takes the form of hierarchy is discussed in four sections: 1) frequency of the occurrence of hierarchy in complex systems 2) hierarchic systems evolve more quickly than non-hierachic systems 3) dynamic properties of complex systems and they can be decomposed into subsystems 4) relation between complex systems and their descriptions.

>HIERARCHIC SYSTEMS

A hierarchic system is a system that is composed of other interrelated hierarchic systems. DPB: a hierarchic system integrates other hierarchic systems until some lower, elementary level of subsystems is arrived at. What that level is, is somewhat arbitrary and how it can be done is a subject of this article. Hierarchy is often referred to the structure where systems are subordinated by a relation of authority to the system they belong to. This means the existence of a boss and subordinate subsystems. Each system has a boss who is subordinated to the boss of the system. This is a formal approach to hierarchy. ‘I shall use hierarchy in the broader sense introduced in the previous paragraphs, to refer to all complex systems analyzable into successive sets of subsystems, and speak of ‘formal hierarchy’ when I want to refer to the more specialized concept’ [Simon 1962 p 468].

>>Social Systems

One kind of hierarchy in social sciences is the formal organization of businesses &c. Another is families, tribes, clans, &c.

> >Biological and physical systems

Cell-up Cell>tissue>organ>system. Cell-down: Cell>nucleus>mitochondria>membrane>microsomes.

Elementary particles, Planetary systems

A gas is seen as a random distribution of complex systems, namely particles.

Hierarchy refers to a system with a moderate number of subsystems with their subsystems (a diamond is a flat hierarchy with many subsystems, and atypical). The number of subsystems subordinated to the system is the span of that system. If the span of a (sub) system is wide it is flat at that location. A diamond has a wide span / is flat at the crystal level, but not at the molecular level. Biological and physical systems differ from social systems in that the first are described in spatial terms and the second by defining who interacts with whom. This can be reconciled by defining hierarchy by intensity of interactions.

>>Symbolic systems: Books>Chapters>Paragraphs>Alinea>Words>Letters, &c.

>THE EVOLUTION OF COMPLEX SYSTEMS

Watch maker 1: One system. When assemblage is interrupted the entire watch falls apart. Watch maker 2: Subsystems of 10 subsystems each. When assemblage is interrupted the subsystem at hand falls apart. This one is more likely to survive.

>>Biological evolution

The time required for the evolution of a complex form from simple elements depends critically on the numbers and distribution of potential intermediate stable forms’ [Simon 1962 p 471]. Comments: a) no teleology is suggested and the structure can come from random processes. When complex forms once existent become stable they give direction. But this is survival of the fittest, namely survival of the stable b) not all large systems appear hierarchical c) the evolution of complex systems from simple elements implies nothing concerning the change of entropy: free energy can be taken up or generated by the evolutionary process

>>Problem solving as natural selection

Problem solving requires selective trial-and-error. .. In problem solving, a partial result that represents recognizable progress toward the goal plays the role of a stable sub-assembly’ [Simon 1962 p 472]. Human problem solving involves only trial-and-error and selectivity. The selectivity derives from heuristics to suggest which paths to try first.

>> The sources of selectivity

When we examine the sources from which the problem-solving system, or the evolving system, as the case may be, derives its selectivity, we discover that selectivity can always be equated with some kind of feedback of information from the environment’ [Simon 1962 p 473]. DPB: the approach to modeling evolution is the same as that to modeling problem solving. There are two paths of selection in problem solving: a) various paths are tried out, the results are noted and this information is used for further search and b) using previous experience: doing the same paths that lead to an earlier solution. In this way trial-and-error is reduced or eliminated. The closest analogue of this in organic evolution is reproduction.

>>On empires and empire building

When an empire breaks up, it doesn’t tend to fall apart into its smallest elements but into the next scale of subsystems.

>>Conclusion: the evolutionary explanation of hierarchy

Systems will evolve from stable intermediate forms faster than from basic elements to form hierarchies, the subsystems based on the intermediate forms. Hierarchies have the time to evolve.

>NEARLY DECOMPOSABLE SYSTEMS

A distinction can be made between the interactions within subsystems and between them. Their intensity and their frequency is different to orders of magnitude. Employees within the formal organization of a department have more and more intensive contacts than employees of different departments. The decomposable case can be used as a limit over a wide range. In the nearly decomposable case the interactions between the subsystems are weak but not negligible. From the latter case these can be proposed: a) the short run behavior of the subsystem is independent of that of the other subsystems and b) in the long run the behavior of a subsystem depends on the behavior of the others in the aggregate. This is illustrated with an insulated house within which there are somewhat insulated rooms within which there are hardly insulated cubicles. A change of the temperature in the rooms, induces a rapid change of the temperature between the cubicles, but a slow change of temperature between the rooms. If a complex system can be described with a nearly decomposable matrix then the system has the properties a) and b) above.

>>Near decomposability of social systems

Most of the communication channels in formal organizations are between employees and a very limited number of other employees. The departmental boundaries are assumed to assume the same role as the walls in the thermal insulation example.

>>Physico-Chemical examples

The theory of the thermodynamics of irreversible processes, for example, requires the assumption of macroscopic disequilibrium and microscopic equilibrium, exactly the situation described in our heat-exchange example’ [p 476]. DPB: how does this work?

>>Some observations on hierarchic span

Suppose that the elements of a system have properties for stronger bonds and for weaker bonds and that the stronger bonds exhaust through the bonding. Subsystems form through the strong bonds until they are exhausted. Then the subsystems will be linked by the weaker second-order bonds into larger systems. In social systems the number of interactions is limited by the serial character of human communication (one at the time) and limitation on the time consumption involved in a role and hence of the number of roles one can handle (one can have a group of friends consisting of a dozen but not hundreds).

>>Summary: Hierarchies tend to be near-decomposable.

>THE DESCRIPTION OF COMPLEXITY

People draw complex objects in a hierarchical way. The information about the object is arranged hierarchically in memory, like a topical outline. DPB: re active association. When information is presented in this way the relations between a subpart and another subpart can be presented and between subsubparts within each. Information about reations between subsubparts of different subparts is lost.

>>Near decomposability and comprehensibility

By representing parts hierarchically little information is lost (re b, aggregate effect above). Many complex systems have a near-decomposable, hierarchical structure. That enables us to see them. If complex systems exist that are not so structured then they are unobserved and not understood. ‘I shall not try to settle which is chicken and which is egg: whether we are able to understand the world because it is hierarchic, or whether it appears hierarchic because those aspects which are not elude our understanding and observation’ [Simon p 478]. DPB: the processes that brought forth our powers of perception and the processes in nature are fundamentally the same.

>>Simple descriptions of complex systems

There is no conservation law that prescribes that the description of a complex system should be as complex as the system itself. Example of how such a system can be described economically, or, in other words, how it can be reduced. This is only possible if there are redundancies in the system. If it is completely unredundant then the system is its own simplest (most economical) description and it cannot be reduced. DPB: this notion of reduction is exactly the opposite of the notion used by Ashby. He uses reduction to indicate the opposite of organization. That which is not organized can be reduced (away) until organization remains. This is the mathematical definition of reduction. Here it is the opposite: whatever is redundant leaves room, or in other words can be reduced to, a rule. Three forms of redundancy are: a) hierarchic system is often assembled from a few kinds of different subsystems in various arrangements. DPB: this is a form of repetition of the components used. b) ‘Hierarchic systems are often nearly decomposable. Hence only aggregative properties of their parts enter into the description of the interaction of those parts. Not the lower level properties of the composing elements of the parts play a part in the interactions of the components at the higher levels. A generalization of the notion of near composability might be called the ‘empty world hypothesis’: most things are only weakly connected with most other things’ [Simon 478]. DPB: This means that some properties of the subcomponents of a complex hierarchical system, which are themselves built of subcomponents, enable interaction with other subcomponents, and form the complex hierarchical system that they are a subcomponent of. But those enabling properties of the subcomponents are properties of, or based on properties of the subcomponents of the subcomponents that form the complex hierarchical system. ‘The children are not allowed to participate in the discussion between the family elders’. Given that emptiness can be described by the absence of a description it can be described economically. DPB: how is this a form of repetition? The aggregative properties of the subcomponents of the system repeat, and they are based on repeating or comparable properties of the sub-sbcomponents. c) Redundancy can originate in a constant relation between the state of a system and a later state of it. DPB: this is a form of repetition of the behavior of the system. It can be a literal repetition or the lingering of a system like a kind of an after image of the previous state. In any case the current state can be compared with the previous one and with the next state also. Cognition is the application of its powers to compare, identification of redundancy, so as to perform a (re)cognition of recurrence of coherence, namely pattern. On a devised continuum of cognition ‘a suspicion’ is on the one extreme, where a pattern merely reminds of something such that it cannot be predicted for what it ‘is’ or whether it will occur with any certainty. ‘Knowing’ is at the other extreme, where the pattern is known and its occurrence can be predicted with a high level of certainty.

>>State description and process description

State -: a circle is an object of which all points are equidistant from one point. Process -: hold one arm of the compass in place, rotate the other arm until is is back at the initial point. ‘These two modes of experience are the warp and weft of our experience. .. The former characterize the world as sensed; they provide the criteria for identifying objects, often by modeling the objects themselves. The latter characterize the world as acted upon; they provide the means for producing or generating objects having the desired characteristics. The distinction between the world as sensed and the world as acted upon defines the basic condition for the survival of adaptive organisms. The organism must develop correlations between goals in the sensed world and actions in the world of process. When they are made conscious and verbalized, these correlations correspond to what we usually call means-end analysis. Given a desired state of affairs and an existing state of affairs, the task of an adaptive organism is to find the difference between these two states, and then to find the correlating process that will erase the difference. Thus, problem solving requires continual translation between the state and process descriptions of the same complex reality’ [Simon 1962 p 479]. DPB: this is my equalizing of differences. It refers to adaptive organisms that is autopoietic systems. The translation between state and the process are then the same as the recurring consequence of structure and operations: the description of what it is and the description of what it does, &c. Refer to this in the main theory. ‘We pose a problem by giving the state description of the solution. The task is to discover a sequence of processes that will produce the goal state from an initial state. Translation from the process description to the state description enables us to recognize when we have succeeded’ [Simon 1962 p 479]. DPB: can this be coupled to challenge propagation?

>> Ontogeny recapitulates phylogeny

If genetic material is seen as a program, it: a) is self-reproducing, b) developed by Darwinian evolution. A human develops gills and then use them for other purposes. Instruct a 20th century workman to build a car by what he knows: start with a cart, remove the singletree then build a motor onto it, then a transmission. &c. DPB: this does not necessarily apply to the memetic instructionset of a firm. Or is it, sometimes routines are in place that stem from previous versions of work instructions that are no longer in place: ‘The generalization that in evolving systems whose descriptions are stored in a process language, we might expect ontogeny partially to recapitulate phylogeny has applications outside the realm of biology. It can be applied as readily, for example, to the transmission of knowledge in the educational process. In most subjects, particularly in the rapidly advancing sciences, the progress from elementary to advanced courses is to a considerable extent a progress through the conceptual history of the science itself. Fortunately, the recapitulation is seldom literal – any more than it is in the biological case. .. But curriculum revisions that rid us of the accumulations of the past are infrequent and painful’ [Simon 1962 p 481]. DPB: this is an important thought concerning the execution, namely the enactment of memes ad how the are restricted by the actual state of affairs, when the firm is operational.