Onderneming = Organisme

Zie de post Leven in dit Blog van 24 september 2014. In het verlengde van de geaccepteerde definitie van Leven is de definitie van een super organisme zoals een bedrijf:

‘Life is a characteristic,  distinguishing quasi-abstract objects and availing of functionality to exchange signals and self-sustain, from those that do not have those characteristics, because they have ceased such functions (dead, bankrupt, integrated) or they lack such functions and are classified as inanimate’.

Wolfram over Class IV Cellulaire Automaten als Turing Machines

Uit Wikipedia, Lemma: Cellular Automaton

The primary classifications of cellular automata as outlined by Wolfram are numbered one to four. They are, in order, automata in which patterns generally stabilize into homogeneity, automata in which patterns evolve into mostly stable or oscillating structures, automata in which patterns evolve in a seemingly chaotic fashion, and automata in which patterns become extremely complex and may last for a long time, with stable local structures. This last class are thought to be computationally universal, or capable of simulating a Turing machine. Special types of cellular automata are those which are reversible, in which only a single configuration leads directly to a subsequent one, and totalistic, in which the future value of individual cells
depend on the total value of a group of neighboring cells. Cellular automata can simulate a variety of real-world systems, including biological and chemical ones.

Signals and Boundaries

Uitgangspunt was om de ontwikkeling van een onderneming te zien in haar omgeving zoals organismes co-evolueren in hun omgeving. In eerdere posts komt steeds de vraag terug waar het één, de onderneming, eindigt en het ander, de omgeving, begint. Voortbordurend op wat in de vorige post, Inductie, is geschreven: wat zijn de communicaties (‘messages’) tussen die verschillende entiteiten. En in dezelfde categorie: waaruit bestaat de communicatie binnen deelsystemen van ondernemingen. En de (of in elk geval een) heilige graal: zijn organismes, netwerken en CAS en de verschillende deelsystemen daarbinnen te sturen? Verder lezen Signals and Boundaries

Hive Mind

In elk bedrijf bestaat de neiging de activiteiten uit te breiden met nieuwe mogelijkheden om die bij voldoende belang in de gelederen op te nemen of iets bestaands af te stoten. Hetzelfde geldt voor het onderzoeken van werkwijzen om de huidige status-quo eventueel in te ruilen voor of aan te passen tot een verbeterde versie. Tegelijkertijd heeft een onderneming de neiging om bij haar ‘leest’ te blijven en om het huidige arsenaal aan activiteiten intact te houden en de bestaande werkwijze te behouden. Mijn vermoeden is (zie ook mijn eerdere posts) dat er één of andere balans is tussen die twee neigingen. Of is het: er moét een belans zijn om succesvol te zijn als bedrijf? In deze post 2 van 7 in deze conversatie zoek ik uit wat die samenbindende factor is die maakt dat bedrijven als zodanig in stand blijven. Verder lezen Hive Mind

Memetics

Mijn uitgangspunt in dit blog is dat er overeenkomsten zijn tussen de evolutie van een onderneming en die van een een organisme. Overeenkomstige kenmerken zijn: beide voegen zich naar de omgeving en beide brengen nieuwe dingen voort. Verschillen zijn dat, in tegenstelling tot een organisme, een onderneming zich niet sexueel voortplant, daarbij geen genetisch materiaal kopieert van generatie op generatie en dat daarbij geen mutaties voorvallen. Verder lezen Memetics

Introductie

Een meme is de virtuele (niet noodzakelijk digitale) versie van wat een gene, een gen, is voor fysieke organismen. Het is de ‘programmatuur’ die de werking van zo’n virtueel systeem regelt. Het wordt vaak gebruikt voor verhalen, termen en beelden die ‘een eigen leven gaan leven’. Dat is verwarrend, omdat zulke begrippen en beelden in feite de verschijningsvorm zijn van de meme en niet de programmatuur ervan. Ik gebruik het woord zoals het gebruikelijk is geworden. Voorbeelden te over: virussen, virals, moppen, nieuwe vetcoole woorden. Verder lezen Introductie