Padgett over zelf-organisatie

Deze post is grotendeels gebaseerd op het artikel ‘The Emergence of Simple Ecologies of Skill: A Hypercycle Approach to Economic Organisation’ van John F. Padgett opgenomen in Santa Fé Proceedings, ‘The Economy as an Evolving Complex System’.

Dit artikel is één van de sleutels voor mijn onderzoek, omdat het een antwoord geeft op de vraag hoe er samenhang kan ontstaan in activiteiten waarin die samenhang niet expliciet is. Verder bevat het geresenteerde model een voorstel voor een mechanisme waarmee lokale acties naar globaal gedrag propageren. Het model sluit aan bij mijn ‘velden van activiteiten’ (zie post Simplexity en Complicity), de Concepten van Dennett, de Memes van Dawkins, de Bucket Brigade algorithm van Holland (zie de post Inductie) en voorstellen van  Kauffman. Het model is ingebed in de evolutietheorie en geeft daarin een fundament aan het begip organisatie. Als laatste is er een hint naar een natuurlijke moraal die voortkomt uit de vorm van het proces en daar ga ik nog een post aan wijden. Verder lezen Padgett over zelf-organisatie

Mandelbrot set ingezoomd

In dit filmpje op youtube wordt 10^340 keer op de Mandelbrot fractal ingezoomd. Dit betekent op zich niets, maar het geeft wel een idee van de (semi-) zelfgelijkvormigheid op allerlei zoomniveaus. Het verband is dat attractoren van veel (niet alle) chaotische systemen een fractale structuur hebben. Dat betekent een mate van (niet altijd volledige) zelfgelijkvormigheid op elke schaal. Oftewel, de patronen op verschillende schalen lijken veel op elkaar.

https://www.youtube.com/watch?v=x6DD1k4BAUg

Gedachtengang Samengevat

Turing machines zijn universele computers: ze kunnen alle goedbeschreven algoritmes in een gekozen domein uitrekenen.

Van systemen van elementaire (1-dimensionele) cellulaire automaten van (gedrags-) klasse IV is bewezen dat ze turing machines zijn.

Het is aannemelijk en logisch dat ook andere systemen die bestaan uit onderling en met andere systemen in hun omgeving interacterende deelsystemen (agent-based netwerk systemen) turing machines kunnen zijn. Dit is op dit moment niet bewijsbaar.

Het gedrag van systemen die turing machines zijn bevindt zich in een fase-overgang tussen ordelijk en chaotisch gedrag, zogenaamd complex gedrag.

Voor NK Boolean agent-based netwerksystemen is bewezen dat een selectieproces het gedrag van die systemen in het complexe gebied brengt en houdt. Daar is de totale fitness van het systeem het hoogst. Dit is op dit moment niet bewijsbaar voor alle dergelijke systemen.

Turing machines kunnen iedere fysieke vorm aannemen, zolang het fysieke voorkomen van de turing machine open is voor uitwisseling van informatie en materie met de omgeving en ver uit evenwicht is. Het gedrag van het systeem kan de kortste beschrijving zijn van het systeem zelf.

Het is logisch en aannemelijk maar niet bewijsbaar dat een bedrijf als entiteit een levend organisme is.

De evolutie van bedrijven is een integraal onderdeel van evolutionaire ontwikkeling en is een extensie van biologische evolutie die door het bestaan van mensen mogelijk is. Dit is niet bewijsbaar.

Technologische ontwikkeling is leidend voor de ontwikkeling van het economisch voortbrengingsproces en dus voor de evolutie van bedrijven. De relatieve fitness van een bedrijf op de langere termijn wordt bepaald door de mate waarin het in staat is om zich te onderscheiden van andere bedrijven.

Een agent leeft in samenhang met zijn omgeving. De omgeving bestaat uit een netwerk van andere agents waarmee hij interacteert en vaste aanwezige middelen. In het geval van een bedrijf zijn die agents andere bedrijven, de middelen zijn bijvoorbeeld grondstoffen en informatie. De interactie bestaan uit de transmissie van informatie en materie. De eenheid van culturele transmissie, concepten, zijn memes.

Een bedrijf co-evolueert als gevolg van die interacties met de andere entiteiten in dat netwerk in een proces van mutatie, en selectie op grond van hun fitness. De aard van het evolutieproces van bedrijven is, anders dan in het geval van biologische evolutie, cultureel en dus niet generatiegebonden en selectie is niet-natuurlijk.

Het gedrag van een complex systeem zoals een bedrijf wordt bepaald door de positie van het systeem in zijn parameterruimte. Het kan worden gestuurd door aanpassingen aan de parameters van het systeem.