Skyhooks

Een lijnvliegtuig nadert het circuit om te landen. De luchtverkeersleiding verzoekt de piloot om 20 minuten te ‘holden’ en dan opnieuw contact op te nemen. Als de piloot dan opnieuw contact opneemt krijgt hij hetzelfde verzoek, weer 20 minuten. Na het derde verzoek begint hij bezorgd te worden en antwoordt met: ‘Sir, I like to remind you that there are no skyhooks attached to this aircraft’.

Het punt van de piloot is dat er, behalve het vliegtuig met brandstof in de lucht, de passagiers en de bemanning, niets anders is dat het boven houdt. Vertaald naar het grote plaatje is dat voor hemel, aarde en alles daartussen dezelfde natuurwetten gelden, de filosofische houding van naturalisme. Er is dus geen speciale status voor dieren, mensen, of, wat dat betreft, voor bedrijven.

Een complicerende factor is wel dat we lang nog niet alles weten van die wetten. En als we dat wel zouden weten dan stuiten we op de limieten van het reductionisme: de natuurwetten gaan ons niet helpen een nieuwe secretaresse te kiezen. Daarnaast kunnen niet-lineaire verbanden roet in het voorspellen gooien: deterministische regels kunnen random uitkomsten opleveren. Bovendien gaan de meeste dingen complex gedrag vertonen als ze met meer zijn: een enkel watermolecuul is bijvoorbeeld niet nat.

Om de natuur van een bedrijf te kennen is moet je je realiseren dat alles onderhevig is aan de naturwetten, dat een bedrijf een samenstel van dingen is (mensen of eigenlijk hun ideeën) die zijn eigen dynamiek oplevert en dat random gedrag onderdeel van je uitleg moet zijn.