Maximen

The word Maximen is a contraction of the words ‘maxima sententia’. It represents a game where statements about human behavior are delivered. There are three rules for the game: the maximen must be compact, apply to human behavior in general and contain a ‘pointe’ that guarantees succes as a game. La Rochefoucauld had his first version ciculate in 1663, first published in 1664. More publications with his amendments followed; the last publication bore his strongest signature and was published in 1678.

This is a selection of some Maximen of La Rochefoucauld (1613 – 1680). They are an attempt at the identification of universal patterns in human behavior. The principle that such a thing as universal human behavior exists perhaps points at a pattern in human behavior as a result of other, for instance biological motivators, or general held beliefs.

I put some annotations at each, the reasons why these were selected and the ‘Ch’ refers to the chapter of the book in progress I thought it connects to.

106 About the development of knowledge.

Ch Bib de bab?

Om iets goed te kennen moeten we de details kennen, maar omdat er bijna oneindig veel van zijn, blijft onze kennis altijd oppervlakkig en gebrekkig.

153 About in-born skills and how they develop. Analogy to the relation genotype and phenotype. Analogy to skills coming to bear in an environment that ‘folds around you’.

Ch Patterns in space and time?

De natuur schenkt ons talenten, het lot zet ze aan het werk.

161 Something to do with world view, predicting, planning and acting.

Ch Fair Enough

Onze daden moeten in verhouding staan tot onze voornemens als we een optimaal resultaat willen bereiken.

165 About the utilitarian view that to amass wealth is in itself considered ‘good’. Here specific for the populace.

Ch belief in progress

Met onze verdienste verwerven we de waardering van achtenswaardige mensen, met onze voorspoed die van het volk.

230 About the inclination of people to copy other people’s behavior deeply rooted in human nature.

Ch mirror mirror

Niets is zo aanstekelijk als een voorbeeld. Onze grote weldaden brengen andere weldaden, onze grote misdaden andere misdaden voort. We bootsen weldaden na uit rivaliteit, en misdaden door onze boosaardige natuur die de gevangene was van schaamte, maar door het voorbeeld in vrijheid wordt gesteld.

249 About presentation.

Intonatie, oogopslag en voorkomen van de spreker zijn minstens zo welsprekend als de keus van zijn woorden.

256 About the inclination of people to copy other people’s behavior deeply rooted in human nature. See 230

Ch mirror mirror

Onder alle omstandigheden meten we ons uiterlijk het uiterlijk voorkomen aan van degene voor wie we willen doorgaan. Onze wereld is een wereld van toneelspelers.

270 About the role of reputation especially when it concerns moral decisions.

Ch All d

Behaalde eer staat borg voor eer die nog behaald moet worden.

302 About the human tendency to act on what things appear to be; to act on what things are is seen as risky and wise only if not much is at stake. About rationality?

Ch belief systems oid

We nemen alleen het risico ons niet door de schijn te laten bedriegen, als er weinig op het spel staat.

316 About the mechanism of power: if a difference in power exists then incentives exist that motivate the weaker person to follow that incentive, namely how the stronger persoon expects him to behave and as a consequence to behave differently than how he would have otherwise behaved.

Ch The trouble with harry, de veranderende macht van bedrijven

Wie zwak is kan niet oprecht zijn.

345 About the circumstances revealing our identity to others and to us. About the functions forcing us to show our identities in certain circumstances.

Ch darwinian identity: wagensberg quotes

Het zijn de omstandigheden die onthullen wie we zijn, niet alleen aan anderen, maar vooral aan onszelf.

375 About mediocre minds judging negatively on anything out of their reach. Useful?

Middelmatige geesten veroordelen gewoonlijk alles wat buiten hun bereik valt.

447 About manners (etiquette) as a model for behavior being held in high regard. Useful?

Van alle wetten is fatsoen de minst belangrijke, maar de meest gerespecteerde.

Uit de Weggelaten Maximen

14 About the moral rule that property is protected by the group and how it is rooted in the fear that our property is taken from us.

Ch cake eaters

Gevoel voor rechtvaardigheid is niet anders dan de angst dat ons bezit ons wordt afgenomen. Daarom hebben we diep respect voor de belangen van onze naasten, en vermijden we angstvallig hen schade te berokkenen. Deze angst houdt de mens binnen de grenzen van het bezit dat hem door geboorte of of een speling van het lot is toegevallen; zonder deze angst zou hij voortdurend het bezit van anderen najagen.

39 About the existence of order in an otherwise chaotic world that orients every thing to some orderly behavior and to follow its fate.

Ch order kauffman

Hoe onzeker en chaotisch de wereld zich ook aan ons voordoet, er is toch een zekere geheime samenhang in te ontdekken, een eeuwige orde die is vastgesteld door de Voorzienigheid, die maakt dat elk ding in de pas loopt en zijn eigen bestemming volgt.

45 About the need for a reputation of being retaliatory in the iterated games.

Ch all d

We kunnen alleen dan voortdurend het goed doen, als we anderen ervan kunnen overtuigen dat zij ons nooit ongestraft kwaad kunnen doen.

52 About early sign of the decline of nations (organisations). ?

Weelde en oververfijning zijn de zekere voortekens van staten in verval, want enkelingen die zich alleen om hun eigen belang bekommeren, keren zich af van het algemeen belang.

60 About the need for leadership?

Het verstandigste wat onverstandige mensen kunnen doen is zich aan de juiste leiding van anderen te onderwerpen.