Turing Machines and Beyond

To put to bed the discussion about companies being the computer – and for me to finalize the invention of yet another existing wheel, find attached this document. The author surveys the latest in computational logic, in the process describing Natural Computation. This is apparently an existing name for the beast I described in the posts categorized under Turing Machines so far!

Networks are capable of processing information in parallel, while interacting dynamically with their changing environment, asynchronously if necessary (companies!). TM as defined here compute solutions for given problems using algorithms and as such are a special case for the general principle of Natural Computation.

SignificanceOfModelsOfComputation

De Halfwaardetijd van Bedrijven

Deze post is naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door SFI (Santa Fé Institute) naar de levensduur van bedrijven. De halfwaardetijd van de onderzochte bedrijven is circa 10 jaar is, ongeacht de sector of de leeftijd van een bepaald bedrijf. De belangrijkste oorzaak van ‘overlijden’ van een zelfstandig bedrijf is een fusie of een overname. Kan dit leiden tot een wetmatigheid voor de leeftijd van bedrijven: katten 18, mensen 80, bedrijven 10? En wat is de reden dat bedrijven na verloop van tijd onderdeel van een ander bedrijf worden:  Schumpeter, Hubris van de bestuurders of bedrijfs’ecologische’ redenen? Dit is de link naar het oorspronkelijke artikel.