Stories

Onder dit kopje is een selectie van verhalen geplaatst. Het doel ervan is om soms paradoxale of tegen-intuïtieve situaties, veel voorkomend in netwerken, herkenbaar te maken.

De origine van die situaties is in het karakter van het netwerk zelf en is niet een enkelvoudig probleem, maar juist in de samenhang tussen verschillende aspecten.