Levitt over de Publieke Opinie

De onderwerpen in het boek Freakonomics zijn alledaags: er worden mechanismes in beschreven in alledaagse situaties. De aanpak is praktisch en niet een poging tot een allesoverkoepelende economische theorie. De definitie van economie die ik zelf heb geleerd is: ‘het gedrag van mensen op het snijvlak van vraag en aanbod’. Levitt gebruikt deze variant: ‘explaining how people get what they want‘. Zijn uitgangspunt is dat wat zich afspeelt tussen mensen weetbaar is. De uitkomsten zijn vaak intrigerend, omdat ze verrassend en tegenintuïtief zijn. De onderzoeker, de schrijver dus, laat zich niet meeslepen door de ‘communis opinio’, de publieke opinie.

Levitt citeert J.K. Galbraith over publieke opinie, in het engels conventional wisdom‘ als volgt: ‘We associate truth with convenience, with what most closely accords with self-interest and personal well-being, or promises best to avoid awkward effort or unwelcome dislocation of life. We also find highly acceptable what contributes most to self-esteem. Economic and social behaviors are complex, and to comprehend their character is mentally tiring. Therefore we adhere, as though to a raft, to those ideas which represent our understanding’.

Ik wijd deze post aan dat boek, omdat die aanpak me aanspreekt: uitkomsten van welk onderzoek, model of theorie dan ook moeten minimaal iets beschrijven, verklaren, liefst voorspellen van de wereld om ons heen in praktische zin. Zie hieronder een aantal verkorte herkenbare voorbeelden, in het boek is ook de statistische onderbouwing opgenomen. Want hoewel ik veel vertrouwen heb in de ‘wisdom of the crowd’ heb ik dat niet in de publieke opinie.

Voorbeelden

Men denkt

De prikkel is

De feiten zijn

Wat veroorzaakt de vermindering van city crime na 1995? Wapenwetten, sterke economie, nieuwe aanpak van de politie, betere gevangenissen, veroudering Legalisering van abortus Na verloop van tijd minder geboortes uit arme eenoudergezinnen, minder potentiele criminelen
Zorgt een makelaar voor de hoogste prijs voor je huis? Kent de markt, kent de waarde van het huis, kent het gedrag van de koper, kortom betere kennis, beter geïnformeerd De makelaar verdient een % van de totale verkoopprijs Bijv. 6% 1/1 delen met de kopende makelaar en 1/1 delen met kantoor=1,5%. 10k verschil levert 150 euro op. Sneller verkopen beter dan een hogere prijs.
Passen leraren de cijfers van hun leerlingen aan? Een goede leraar=> hoge cijfers=>de kinderen doen het goed. Hij zelf ook. Eer en glorie, (financieel) voordeel. Ja: de leraar wil beter scoren door te verdoezelen dat hij zelf slecht is
Verloopt de Sumo competitie eerlijk? Eervolle en oude sport: winst wordt niet gekocht, verlies niet toegestaan Tournooien (66 worstelaars) bestaan uit 15 potjes. Als je er 8 wint blijf je in het circuit. Daar blijven en 100K bonus voor de tournooiwinnaar. Laatste tournooidag: 7-7 winnen vaak tegen 8-6 of 9-5. Die kunnen het tournooi niet meer winnen, dus laten de 7-7 winnen. Het volgende tournooi winnen ze zelf.
Zijn mensen betrouw baar? Mensen betalen trouw hun consumpties uit een onbewaakte counter. Wel bagel eten, toch niet betalen. Slecht betalen: mdw grote bedrijven, relatief slecht weer, ‘beladen’ feestdagen (X-mas), onprettige bedrijven, hogere rang
Waarom is de KKK lastig te bestrijden? Ondoordringbaar bastion. Eigen code. Lijkt gevaarlijk door geheimen. Geheim genootschap met eigen (gekke) rituelen, status voor leden. Als geheime informatie publiek wordt, verdwijnt het ‘elan’.
Waarom wonen drugdealers bij hun moeder? Crack dealers verdienen veel geld. In ruil nemen ze grote risico’s. De kans om veel geld te verdienen en voor succes en de eer. Kleine kans om legaal succesvol te worden. In slechte buurten is het aanbod van jeugd met weinig kansen groot. Zoals in alle sectoren is het inkomen van ‘werknemers’ in drugsbendes een fractie van dat van de top.
Hangt het succes van een kind af van de opvoeding? Een betere (en meer) opvoeding leidt tot een hogere kans op maatschappelijk succes voor de kinderen. Meer actie en activiteiten van de ouders leiden tot geslaagde kinderen. Het is niet wat de ouders doen, maar wat ze zijn dat leidt tot succes van de kinderen. Een ’tiger mom’ is niet effectief.
Bepaalt je naam je toekomst? Je naam heeft invloed op je toekomstig succes. De ouder geeft het kind een naam waarin zijn verwachtingen over de toekomst van het kind besloten ligt. Je naam bepaalt niet je toekomst.

Conclusies en relevantie

  • Incentives bepalen het gedrag van de ontvanger ervan. Niet noodzakelijk ook degene voor wie het voordeel was bedoeld.
  • De publieke opinie zit er vaak naast. Die heeft ook weer zijn eigen redenen om iets te vinden, maar niet (noodzakelijk) de werkelijkheid.
  • Grote effecten hebben vaak een kleine, subtiele origine.
  • Experts gebruiken hun informatie- en kennisvoorsprong voor hun eigen gewin.
  • Als X en Y zich hetzelfde gedragen, is er dan een correlatie of een causaliteit? In het eerste geval: is X de reden voor Y, Y de reden voor X of is Z de reden voor X en Y?
  • Mensen zijn niet goed in het inschatten van risico’s. Dingen die Nu gebeuren worden zwaarder ingeschat. Dingen die Afschuw wekken worden zwaarder ingeschat.
  • De aanpak van dit onderzoek relevant voor dat van mijn onderzoek, zoals in de eerste alinea beschreven
  • De uitkomsten geven betekenis aan de interacties tussen mensen: de incentive bepaalt de richting van het gedrag van de ontvanger en heeft dus invloed op de autonomie van de ontvanger. Die beslist niet langer autonoom wat haar goed dunkt maar volgt de prikkel van iemand die haar betaalt voor een bepaalde uitkomst.

Gebaseerd op het boek: Freakonomics – A Rogue Economist Explores the Hidden Sides of Everything, van Steven D. Levitt en Stephen J. Dubner.