Onderneming = Organisme

Zie de post Leven in dit Blog van 24 september 2014. In het verlengde van de geaccepteerde definitie van Leven is de definitie van een super organisme zoals een bedrijf:

‘Life is a characteristic,  distinguishing quasi-abstract objects and availing of functionality to exchange signals and self-sustain, from those that do not have those characteristics, because they have ceased such functions (dead, bankrupt, integrated) or they lack such functions and are classified as inanimate’.

Wolfram over Class IV Cellulaire Automaten als Turing Machines

Uit Wikipedia, Lemma: Cellular Automaton

The primary classifications of cellular automata as outlined by Wolfram are numbered one to four. They are, in order, automata in which patterns generally stabilize into homogeneity, automata in which patterns evolve into mostly stable or oscillating structures, automata in which patterns evolve in a seemingly chaotic fashion, and automata in which patterns become extremely complex and may last for a long time, with stable local structures. This last class are thought to be computationally universal, or capable of simulating a Turing machine. Special types of cellular automata are those which are reversible, in which only a single configuration leads directly to a subsequent one, and totalistic, in which the future value of individual cells
depend on the total value of a group of neighboring cells. Cellular automata can simulate a variety of real-world systems, including biological and chemical ones.

Eigenschappen van Adaptieve Modellen

Het doel van dit blog is een manier te vinden om te voorspellen of er discontinuïteiten te verwachten zijn bij een onderneming. De vraag is of dat mogelijk is en zo ja, hoe dan. Het doel van elke post in deze blog is een aspect van die vraag te belichten vanuit bestaande kennis over Complexe Adaptieve Systemen (CAS). Mijn werkwijze is per onderwerp te onderzoeken of die kennis zonder meer kan worden gebruikt om aan het beantwoorden van die vraag bij te dragen of dat er dan nieuwe aannames, aannames en ‘leaps-of-faith’ zijn en of er nieuwe vragen opdoemen. Het einddoel is te koment met iets concreets en werkbaars. Verder lezen Eigenschappen van Adaptieve Modellen