Krugman over complexiteit in ruimtelijke economie (hoe steden ontstaan)

Deze post is gaat over het artikel: ‘How the Economy Organises Itself in Space: A Survey of the new Economic Geography’ van Paul Krugman in SFI Proceedings II, The Economy as an Evolving Complex System.

Dit artikel is een survey van onderzoek op dit gebied. Aangezien Spatial Economy buiten de scope van dit onderzoek is geef ik – en ik doe het artikel tekort – een paar voorbeelden eruit weer, die illustreren hoe complexe effecten optreden in eenvoudige economische situaties. Verder lezen Krugman over complexiteit in ruimtelijke economie (hoe steden ontstaan)

Lane over Individuele Keuzes en Marktaandeel

Deze post is gebaseerd op het artikel ‘Information Contagion: Is what is good for each best for all?’ van David Lane, 1997, in SFI Proceedings The Economy as an Evolving Complex System. De vraag is hoe keuzes van individuele kopers via hun interacties leiden tot een marktaandeel. Verder lezen Lane over Individuele Keuzes en Marktaandeel

Grillig Gedrag

In mijn eerste post over dit onderwerp meldde ik dat zo’n systeem van een populatie in een context meestal chaotisch gedrag vertoont en dat de toekomst ervan grillig en niet te exact voorspellen is. Het is niet de bedoeling om het verhaal een mystieke wending te geven (het tegenovergestelde in feite) en daarom gaat deze post over het gedrag van deze catagorie van systemen. Het zit namelijk zo: Verder lezen Grillig Gedrag