Adam Smith: The Wealth of Nations

Eén van de grondleggers van de moderne economie is Adam Smith. Deze schrijver wordt, al dan niet terecht, aangehaald door allerlei schrijvers en ik vind het belangrijk om die bron zelf gelezen te hebben. Deze post is een verslag daarvan. In zijn boek ‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations‘ beschrijft hij de dynamica van economieën en handel. Dat is onder andere waardevol omdat hij teruggaat naar elementaire begrippen en essentiële mechanismes zoals het ontstaan van transacties, de verdeling van werk c.q. specialisatie, prijsvorming, en soorten economische agenten en hun drijfveren. De theorieën zijn goed onderbouwd, met voorbeelden en becijferingen doorspekt en aan de toenmalige realiteit gekoppeld. Verder lezen Adam Smith: The Wealth of Nations

Gedachtengang Samengevat

Turing machines zijn universele computers: ze kunnen alle goedbeschreven algoritmes in een gekozen domein uitrekenen.

Van systemen van elementaire (1-dimensionele) cellulaire automaten van (gedrags-) klasse IV is bewezen dat ze turing machines zijn.

Het is aannemelijk en logisch dat ook andere systemen die bestaan uit onderling en met andere systemen in hun omgeving interacterende deelsystemen (agent-based netwerk systemen) turing machines kunnen zijn. Dit is op dit moment niet bewijsbaar.

Het gedrag van systemen die turing machines zijn bevindt zich in een fase-overgang tussen ordelijk en chaotisch gedrag, zogenaamd complex gedrag.

Voor NK Boolean agent-based netwerksystemen is bewezen dat een selectieproces het gedrag van die systemen in het complexe gebied brengt en houdt. Daar is de totale fitness van het systeem het hoogst. Dit is op dit moment niet bewijsbaar voor alle dergelijke systemen.

Turing machines kunnen iedere fysieke vorm aannemen, zolang het fysieke voorkomen van de turing machine open is voor uitwisseling van informatie en materie met de omgeving en ver uit evenwicht is. Het gedrag van het systeem kan de kortste beschrijving zijn van het systeem zelf.

Het is logisch en aannemelijk maar niet bewijsbaar dat een bedrijf als entiteit een levend organisme is.

De evolutie van bedrijven is een integraal onderdeel van evolutionaire ontwikkeling en is een extensie van biologische evolutie die door het bestaan van mensen mogelijk is. Dit is niet bewijsbaar.

Technologische ontwikkeling is leidend voor de ontwikkeling van het economisch voortbrengingsproces en dus voor de evolutie van bedrijven. De relatieve fitness van een bedrijf op de langere termijn wordt bepaald door de mate waarin het in staat is om zich te onderscheiden van andere bedrijven.

Een agent leeft in samenhang met zijn omgeving. De omgeving bestaat uit een netwerk van andere agents waarmee hij interacteert en vaste aanwezige middelen. In het geval van een bedrijf zijn die agents andere bedrijven, de middelen zijn bijvoorbeeld grondstoffen en informatie. De interactie bestaan uit de transmissie van informatie en materie. De eenheid van culturele transmissie, concepten, zijn memes.

Een bedrijf co-evolueert als gevolg van die interacties met de andere entiteiten in dat netwerk in een proces van mutatie, en selectie op grond van hun fitness. De aard van het evolutieproces van bedrijven is, anders dan in het geval van biologische evolutie, cultureel en dus niet generatiegebonden en selectie is niet-natuurlijk.

Het gedrag van een complex systeem zoals een bedrijf wordt bepaald door de positie van het systeem in zijn parameterruimte. Het kan worden gestuurd door aanpassingen aan de parameters van het systeem.

Leven

Eén van de aannames van deze blog is dat ondernemingen in feite levende organismen zijn. Of minstens dat ze zoveel overeenkomsten hebben wat betreft hun gedrag dat het gerechtvaardigd is om analogieën tussen bedrijven en organismen te onderzoeken. Een ander uitgangspunt is om niet te steunen op mogelijk mystieke of ‘iets-istische’ uitwegen. Er zijn geen ‘skyhooks’: mocht er (onverwacht) een model of een voorspellend systeem uit dit onderzoek volgen, dan moet dat op zichzelf kunnen staan. Er mogen best dingen onverklaard blijven (daar ga ik wel van uit), maar als een ‘goddelijke ingreep’ nodig is om het in de lucht te houden dan is dat op zijn zachtst gezegd een zwakke plek in het model. Verder lezen Leven